Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pyridone substituted phthalocyanines: Photophysico-chemical properties and TD-DFT calculations

JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, cilt.22, ss.25-31, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis, characterization and metal ion sensing properties of novel pyridone derivatives phthalocyanines

JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, cilt.20, ss.1457-1462, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar