Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2004 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 1992 - 1994 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1985 - 1990 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Yeni 2,4-dinitrofenilhidrazon türevi taç eterlerin sentezi ve katyon bağlama özelliklerinin incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 1994 Yüksek Lisans

  Ni+2 ve Co+2 katyonlarının piperidinditiyokarbomat sodyum tuzu ile ekstraksiyonu

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce