Duyurular & Dokümanlar

T-testi veri
Ders Notu
6.03.2020
İstatistik II
Ders Notu
4.03.2020

İstatistik II dersini alanlar için dokümanlar ve hazır veriler mevcuttur. 

Bağımsız-Bağımlı Grup t-testi tablo....docx Creative Commons License

Eğitimde Program Değerlendirme
Rapor
1.03.2020

Tez Dosyaları

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan modüler sistemin Provus’un Farklar Modeli ile değerlendirilmesi
Meslek liseleri elektrik bölümü mezunlarının sanayi gereksinimlerini karşılayabilme düzeylerinin belirlenmesi