Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DKAB Öğretmenlerine Göre Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri, Süreçler, Sorunlar ve Beklentiler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.12, ss.127-166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selçuk Akşin Somel. Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.40, ss.567-573, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Eğitiminde Neo-Hümanist Bir İdeal: Bildung Modeli ve Almanya’da Din Eğitimi Anlayışına Etkileri

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.323-355, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010 Yılı ve sonrası DKAB Ders Programları ve Ders Kitaplarında Saygı ve Hoşgörü Değerleri Bağlamında Diğer Dinlerin Öğretimi

Kilitbahir Çanakkale 18 Mart Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.15, ss.81-123, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Place of Physcial Environment in Personality Education According to Muhammad lqbal

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.3, ss.1941-1972, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Muhammed İkbal’e Göre Şahsiyet Eğitiminde Fiziksel Çevrenin Yeri

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.1941-1972, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz. Peygamber’in (S.A.) Eğitim-Öğretim Modelinde Belli Başlı İlke ve Metotlar

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.115-134, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’xxan-ı Kerim’xxde Tercih İfade Eden Kavramlar IşığındaTercihte Bulunma Olgusunun Eğitici Yönleriyle Analizi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân-ı Kerim’de Tercih İfade Eden Kavramlar Işığında “Tercihte Bulunma” Olgusunun Eğitici Yönleriyle Analizi

Marmara Ünivrsitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.217-252, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz. Peygamber'in Eğitim-Öğretim Modelinde Belli Başlı İlke ve Metotlar

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.115-134, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ömür Boyu Gelişim Teorileri Bağlamında Orta YetişkinlikDönemi İnanç Gelişimi ve Eğitimi

6. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.177-191

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMLARINDA VE DERSKİTAPLARINDA SANAT BİLİNCİ VE BİR DEĞER OLARAK ESTETİK

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumuve Sergisi, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.280-293

İslam Eğitim Tarihinin Klâsik Çağında Bir Düşünür: Câhiz ve Eğitim Düşüncesi

ULUSLARARASI İSLAM EĞİTİMİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.371-383

Kitap & Kitap Bölümleri

İlahiyat Fakültelerinde Hafızlık Çalışmaları: MÜ. İlahiyat Fakültesi Örneği

HAFIZLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Cemil Osmanoğlu,Ömer Özbek, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.170-200, 2019

Cumhuriyet Dönemi Hafızlık Eğitimi Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil Osmanoğlu,Ömer Özbek, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.360-390, 2019

İlahiyat Fakültelerinde Hafızlık Çalışmaları: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil Osmanoğlu - Ömer Özbek, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.247-295, 2019

Cumhuriyet Dönemi Hafızlık Eğitimi Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil Osmanoğlu, Ömer Özbek, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.360-390, 2019