Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2018 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Mart 2018 CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ

    Hakemli Bilimsel Dergi