Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DKAB Öğretmenlerine Göre Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri, Süreçler, Sorunlar ve Beklentiler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.12, pp.127-166, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Selçuk Akşin Somel. Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.40, pp.567-573, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Din Eğitiminde Neo-Hümanist Bir İdeal: Bildung Modeli ve Almanya’da Din Eğitimi Anlayışına Etkileri

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.1, pp.323-355, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2010 Yılı ve sonrası DKAB Ders Programları ve Ders Kitaplarında Saygı ve Hoşgörü Değerleri Bağlamında Diğer Dinlerin Öğretimi

Kilitbahir Çanakkale 18 Mart Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.15, pp.81-123, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Muhammed İkbal’e Göre Şahsiyet Eğitiminde Fiziksel Çevrenin Yeri

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.21, no.3, pp.1941-1972, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Place of Physcial Environment in Personality Education According to Muhammad lqbal

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.3, pp.1941-1972, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Hz. Peygamber’in (S.A.) Eğitim-Öğretim Modelinde Belli Başlı İlke ve Metotlar

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, vol.1, no.2, pp.115-134, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kur’ân-ı Kerim’de Tercih İfade Eden Kavramlar Işığında “Tercihte Bulunma” Olgusunun Eğitici Yönleriyle Analizi

Marmara Ünivrsitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.45, pp.217-252, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Hz. Peygamber'in Eğitim-Öğretim Modelinde Belli Başlı İlke ve Metotlar

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.115-134, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ömür Boyu Gelişim Teorileri Bağlamında Orta YetişkinlikDönemi İnanç Gelişimi ve Eğitimi

6. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.177-191

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMLARINDA VE DERSKİTAPLARINDA SANAT BİLİNCİ VE BİR DEĞER OLARAK ESTETİK

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumuve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.280-293

İslam Eğitim Tarihinin Klâsik Çağında Bir Düşünür: Câhiz ve Eğitim Düşüncesi

ULUSLARARASI İSLAM EĞİTİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 April 2018, vol.1, no.1, pp.371-383

Books & Book Chapters

İlahiyat Fakültelerinde Hafızlık Çalışmaları: MÜ. İlahiyat Fakültesi Örneği

in: HAFIZLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Cemil Osmanoğlu,Ömer Özbek, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.170-200, 2019

Cumhuriyet Dönemi Hafızlık Eğitimi Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

in: Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil Osmanoğlu,Ömer Özbek, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.360-390, 2019

İlahiyat Fakültelerinde Hafızlık Çalışmaları: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

in: Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil Osmanoğlu - Ömer Özbek, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.247-295, 2019

Cumhuriyet Dönemi Hafızlık Eğitimi Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

in: Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil Osmanoğlu, Ömer Özbek, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.360-390, 2019