Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DKAB Öğretmenlerine Göre Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri, Süreçler, Sorunlar ve Beklentiler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.12, pp.127-166, 2020 (Other Refereed National Journals)

Selçuk Akşin Somel. Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.40, pp.567-573, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Din Eğitiminde Neo-Hümanist Bir İdeal: Bildung Modeli ve Almanya’da Din Eğitimi Anlayışına Etkileri

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.1, pp.323-355, 2019 (Other Refereed National Journals)

2010 Yılı ve sonrası DKAB Ders Programları ve Ders Kitaplarında Saygı ve Hoşgörü Değerleri Bağlamında Diğer Dinlerin Öğretimi

Kilitbahir Çanakkale 18 Mart Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.15, pp.81-123, 2019 (National Refreed University Journal)

Place of Physcial Environment in Personality Education According to Muhammad lqbal

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.3, pp.1941-1972, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Muhammed İkbal’e Göre Şahsiyet Eğitiminde Fiziksel Çevrenin Yeri

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.21, no.3, pp.1941-1972, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hz. Peygamber’in (S.A.) Eğitim-Öğretim Modelinde Belli Başlı İlke ve Metotlar

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, vol.1, no.2, pp.115-134, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kur’xxan-ı Kerim’xxde Tercih İfade Eden Kavramlar IşığındaTercihte Bulunma Olgusunun Eğitici Yönleriyle Analizi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’ân-ı Kerim’de Tercih İfade Eden Kavramlar Işığında “Tercihte Bulunma” Olgusunun Eğitici Yönleriyle Analizi

Marmara Ünivrsitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.45, pp.217-252, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hz. Peygamber'in Eğitim-Öğretim Modelinde Belli Başlı İlke ve Metotlar

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.115-134, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ömür Boyu Gelişim Teorileri Bağlamında Orta YetişkinlikDönemi İnanç Gelişimi ve Eğitimi

6. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.177-191

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMLARINDA VE DERSKİTAPLARINDA SANAT BİLİNCİ VE BİR DEĞER OLARAK ESTETİK

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumuve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.280-293

İslam Eğitim Tarihinin Klâsik Çağında Bir Düşünür: Câhiz ve Eğitim Düşüncesi

ULUSLARARASI İSLAM EĞİTİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 April 2018, vol.1, no.1, pp.371-383

Books & Book Chapters

İlahiyat Fakültelerinde Hafızlık Çalışmaları: MÜ. İlahiyat Fakültesi Örneği

in: HAFIZLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Cemil Osmanoğlu,Ömer Özbek, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.170-200, 2019

Cumhuriyet Dönemi Hafızlık Eğitimi Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

in: Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil Osmanoğlu,Ömer Özbek, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.360-390, 2019

İlahiyat Fakültelerinde Hafızlık Çalışmaları: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

in: Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil Osmanoğlu - Ömer Özbek, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.247-295, 2019

Cumhuriyet Dönemi Hafızlık Eğitimi Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

in: Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil Osmanoğlu, Ömer Özbek, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.360-390, 2019