Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kamu Hukuku (Dr), Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Istanbul Bilgi University, Instıtute Of Socıal Scıences, Hukuk (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Uluslararası Andlaşmaların Anayasaya Uygunluk Denetimi

  Marmara University, Institute Of Social Sciences

 • 2014 Postgraduate

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi bağlamında mahpusların sağlık hakkı Sustainable Development

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl) (Tezli)