Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NİETZSCHECİ NİHİLİZMİN POSTMODERN SÜREÇTEKİ DÖNÜŞÜMÜ

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya ve Nihilizm: Türk Medyası Örneği

Erciyes İletişim Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEMEN VE LGBTİ GRUPLARININ TELEVİZYON HABERLERİNDE TEMSİLİ: SHOW TV, ATV VE FOX TV ÖRNEĞİ

International Journal of Social And Humanities Sciences, cilt.4, sa.1, ss.145-160, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN BİREYİN SERBEST ZAMANKULLANIMINA ETKİSİ VE KURAMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.110-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Ürünlerin Yerel Reklamlarında Erkeğin Temsili

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.165-184, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“DİJİTAL AKTİVİZM” YENİ BİR TOPLUMSAL HAREKET BİÇİMİ MİYOKSA BİR SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ Mİ?.

7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 21 - 23 Ekim 2020

FORMAL ANALYSIS OF FESTEN AND IDIOTERNE FILMS IN TERMS OF DOGMA 95 FILM MOVEMENT AND REPRESENTATION

IASSR, X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 Mayıs 2016

Haberin İdeolojik Duruşu 7 Haziran Genel Seçimleri Öncesindeki Televizyon Haberlerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2016, ss.685-702

Kitap & Kitap Bölümleri

TOPLUMSAL GÜNDEMİN KURGUYA YANSIMASI: SAVAŞ DİZİLERİ

TELEVİZYON DİZİLERİNİN KEŞFİ: İÇERİK, ANLAM VE İŞLEV, Göksun, Yenal, Editör, KaknüsYayınları, İstanbul, ss.111-141, 2018

Formal Analysis Of Festen And Idioterne Films In Terms Of Dogma 95 Film Movement And Representation

Communication and Digital Media, Arslan, Hasan, Ali İçbay, Mehmet, Tomescu, Madalina, Editör, E-BWN, ss.215-224, 2017