Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Understanding functional dependency on Dynamic Geometry Systems (DGS): Napoleon and von Aubel Theorems on Geogebra

ITEJ International Technology and Education Journal, cilt.4, sa.1, ss.15-21, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutatgu-Bilig’teki Matematik Kavramlarının Bir Aday Matematik Öğretmenine Analiz Ettirilmesi

USBAD Uluslarası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.89-97, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vedik matematiği başarısının problem çözme tutumlarına etkisi

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, cilt.3, ss.118-131, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Making a rhombicosidodecahedron: Mathematical thinking revisited

Indonesian Research Journal in Education, cilt.3, ss.120-140, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkileşimli diyagramlar ve matematiksel düşünme: Dönüştürmenin yönü

Eğitim ve Teknoloji, cilt.1, ss.57-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE HORIZON OF CONNECTIONS BETWEEN MATHEMATICS ANDART: OBSERVATIONS FROM A TEACHER EDUCATION COURSE

The Online Journal of New Horizons in Education, cilt.8, ss.86-94, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kâğıt Şeritle Düzgün Beşgen Origamisi:Öğrenci Cevaplarının Matematiksel Düşünce Açısındanİçerik Analizi

Kalem Uluslararası Eğitim Ve insan Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.159-182, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Simetri Ve Dönme Eksenlerinin Düzlem Simetri Gruplarının Anlaşılmasındaki Önemi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.1-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Yüksekokulunda Limit Türev İntegral Konuları Üzerine bir vaka araştırması

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.13-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bringing the science assessment standards into the classroom

California Journal of Science Education, cilt.5, sa.1, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An investigation of preservice mathematics’ teachers mathematical inference processes: A practice of Geogebra

2nd International Conference on Science, Mathematics, Enterpreneurship and Technology Education, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2020, ss.295-307

An example of mathematical construction with Geogebra 3D

2nd International Conference on Science, Mathematics, Enterpreneurship and Technology Education, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2020, ss.411-412

Kutatgubiligteki matematik kavramlarının bir aday matematik öğretmenine analiz ettirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, ss.87-88

A Practice for the Using Geogebra of Preservice Mathematics Teachers’ Mathematical Thinking Process

12 th World Conference on Educational Sciences (WCES 2020), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2020

Spreadsheets for Numerical Analysis: A conceptual tool

1st International Symposium on Education and Change, İstanbul, Türkiye, 06 Nisan 2019

Çok çözümlü problemler ve matematiksel düşünme: wasan geometrisi örneği

1St International Symposium on Education and Change, İstanbul, Türkiye, 06 Nisan 2019

Vedik matematiğinin problem çözme tutumlarına etkisi

1. Uluslararası Eğitimde yeni arayışlar kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Vedik matematiğinin matematiksel düşünme alıgısına etkisi

1. Uluslarası Eğitimde Yeni arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Etkileşimli diyagramlar ve Matematiksel düşünme

Materyal Sempozyumu 2018, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Uzaktan Eğitim ile Matematik ve Sanat Dersi Vermek: Durum Değerlendirmesi

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ,TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, cilt.2, ss.423-434

Resimde Matematik: Aday Matematik Öğretmenlerinin Seçtikleri Bir Eseri İncelemesi

YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs - 20 Ocak 2017

Matematiksel Düşünmenin Etkililik Düzeyi: Bir Meta-analiz Çalışması

YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

Bouncing the borders of virtual interactivity: Experiencing it within a real classroom

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Lugano, İsviçre, 21 - 26 Haziran 2004, ss.4713-4714 identifier