Matematiksel Düşünmenin Etkililik Düzeyi: Bir Meta-analiz Çalışması


ULUSOY E. G. , KERPİÇ A., ÇEZİKTÜRK KİPEL Ö.

YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye