Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Understanding functional dependency on Dynamic Geometry Systems (DGS): Napoleon and von Aubel Theorems on Geogebra

ITEJ International Technology and Education Journal, vol.4, no.1, pp.15-21, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kutatgu-Bilig’teki Matematik Kavramlarının Bir Aday Matematik Öğretmenine Analiz Ettirilmesi

USBAD Uluslarası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, vol.2, no.3, pp.89-97, 2020 (Other Refereed National Journals)

Vedik matematiği başarısının problem çözme tutumlarına etkisi

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.3, pp.118-131, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Making a rhombicosidodecahedron: Mathematical thinking revisited

Indonesian Research Journal in Education, vol.3, pp.120-140, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etkileşimli diyagramlar ve matematiksel düşünme: Dönüştürmenin yönü

Eğitim ve Teknoloji, vol.1, pp.57-81, 2019 (Other Refereed National Journals)

THE HORIZON OF CONNECTIONS BETWEEN MATHEMATICS ANDART: OBSERVATIONS FROM A TEACHER EDUCATION COURSE

The Online Journal of New Horizons in Education, vol.8, pp.86-94, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kâğıt Şeritle Düzgün Beşgen Origamisi:Öğrenci Cevaplarının Matematiksel Düşünce Açısındanİçerik Analizi

Kalem Uluslararası Eğitim Ve insan Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.159-182, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Simetri Ve Dönme Eksenlerinin Düzlem Simetri Gruplarının Anlaşılmasındaki Önemi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.1-16, 2015 (Other Refereed National Journals)

Meslek Yüksekokulunda Limit Türev İntegral Konuları Üzerine bir vaka araştırması

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, vol.4, pp.13-26, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bringing the science assessment standards into the classroom

California Journal of Science Education, vol.5, no.1, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An investigation of preservice mathematics’ teachers mathematical inference processes: A practice of Geogebra

2nd International Conference on Science, Mathematics, Enterpreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.295-307

An example of mathematical construction with Geogebra 3D

2nd International Conference on Science, Mathematics, Enterpreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.411-412

Kutatgubiligteki matematik kavramlarının bir aday matematik öğretmenine analiz ettirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.87-88

A Practice for the Using Geogebra of Preservice Mathematics Teachers’ Mathematical Thinking Process

12 th World Conference on Educational Sciences (WCES 2020), İstanbul, Turkey, 6 - 08 February 2020

Spreadsheets for Numerical Analysis: A conceptual tool

1st International Symposium on Education and Change, İstanbul, Turkey, 06 April 2019

Çok çözümlü problemler ve matematiksel düşünme: wasan geometrisi örneği

1St International Symposium on Education and Change, İstanbul, Turkey, 06 April 2019

Vedik matematiğinin problem çözme tutumlarına etkisi

1. Uluslararası Eğitimde yeni arayışlar kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018

Vedik matematiğinin matematiksel düşünme alıgısına etkisi

1. Uluslarası Eğitimde Yeni arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018

Etkileşimli diyagramlar ve Matematiksel düşünme

Materyal Sempozyumu 2018, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018

Uzaktan Eğitim ile Matematik ve Sanat Dersi Vermek: Durum Değerlendirmesi

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ,TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017, vol.2, pp.423-434

Resimde Matematik: Aday Matematik Öğretmenlerinin Seçtikleri Bir Eseri İncelemesi

YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 May - 20 January 2017

Matematiksel Düşünmenin Etkililik Düzeyi: Bir Meta-analiz Çalışması

YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017

Bouncing the borders of virtual interactivity: Experiencing it within a real classroom

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Lugano, Switzerland, 21 - 26 June 2004, pp.4713-4714 identifier