General Information

Institutional Information: Ataturk Faculty Of Education, Elementary Education, Department Of Preschool Teacher Education
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

91

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

2

Citation (Scholar)

7

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography
2001 yılında İçel Anadolu Lisesi'nin ardından 2006 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans programına kabul edilerek çalışmasını çocukların sosyal becerilerinin gelişimi ve çocuklardaki davranış sorunları üzerine yapmıştır. Doktora derecesini okul öncesi çocukları için pskilojik dayanıklılık programının 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerine ve problem davranışlarına etkisi üzerine almıştır. Çalışmasının tez yazım aşamasını Italya’da Bologna’da Modena di Reggio Emilia Universitesi’nde tamamlamıştır. Bunun yanı sıra 2012-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi’nde program sorumlusu olarak görev yapmamış olup halen Marmara Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi Dr. olarak çalışmalarına devam etmektedir. Okul öncesi dönem çocukların sosyal becerileri, problem davranışları, psikolojik dayanıklılıkları, okul öncesi eğitim programları, erken çocuklukta fen eğitimi, çocuk edebiyatı çalıştığı konular arasında yer almaktadır.