Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dünden Bugüne Karabağ

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.68, sa.406, ss.12-17, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Türk-Rus İlişkilerinin Geleceği: Rekabet mi? İş Birliği mi?

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.55-73, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Crimean Crisis in the Context of New Russian Geopolitics

İnsight Turkey, cilt.16, ss.167-181, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

TOLERANCE AND PEACE IN THE SILK ROAD: AN ASIAN PERSPECTIVE

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE ASIAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION (IJAPA), cilt.6, sa.2, ss.147-160, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kafkasya Müslümanlarının Manevi Atası: Hasan Melikzade Zerdabi’nin Hayatı ve Fikirleri

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA), cilt.4, sa.7, ss.121-125, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kafkasya müslüman aydınlarının manevi atası: hasan melikzade zerdabi nin hayatı ve fikirleri

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA), cilt.4, sa.7, ss.97-121, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.187-199, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karabağ Savaşı’nın Mağdur ve Sessiz Şahitleri

Türk Dünyası Araştırmaları, sa.160, ss.169-176, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya Türklerinin İlk Türkçe Gazetesi: Ekinci

Türk Dünyası Araştırmaları, sa.61, ss.203-217, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrasya Coğrafyasında Rusya-ABD Nüfuz Mücadelesi

Türk Dünyası Araştırmaları, sa.157, ss.181-196, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çarlık Rusyası'nın Azerbaycan'ı İşgali (Kafkasya Başkomutanı General Sisanov'un Faaliyetleri ve Öldürülmesi

Türklük Araştırmaları Dergisi, sa.18, ss.123-130, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Azerbaycanlı Bir Ortaçağ Tarihçisi: Ziya Bünyadov (1923-1997)

Türklük Araştırmaları Dergisi, sa.12, ss.349-355, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kafkaslarda İlk Müslüman Kız Okulu (Aleksandryevski Kız Okulu)

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.6, ss.285-292, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sovyet Azerbaycan’da Kadın Hareketi ve Ali Bayramov Kadın Kulübü

II. ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ(UTRAK), 15 - 17 Kasım 2019

Azerbaycan-Nargin Adası’ndaki Bir Türk Esirin Hatıratı

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mart 2017, ss.309-318

Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması

3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri Göç, Sürgün ve Kimlik, Kastamonu, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.335-351

Putin Dönemi Türk-Rus İlişkileri: Krizler Fırsata Dönüşebilir mi?

VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.343-355

Brest-Litovsk Antlaşması’nın Sovyet Tarihçiler Tarafından Değerlendirilmesi

İmparatorluklar Çağına Veda: 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim 2018

Lisans ve Lisanüstü Eğitimde Genel Türk Tarihi Uluslararası İşbirliği ve Bağlantılar

Genel Türk Tarihi Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2017, ss.85-87

Türk Rus İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Suriye, Irak Politikaları

Ensar Vakfı Türk Rus İlişkileri Semineri, İstanbul, Türkiye, 09 Kasım 2017

Sovyet Dil Politikaları

Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2017

Dünden Bugüne Türkiye-Azerbaycan Kültürel İlişkileri

Türkiye-Azerbaycan Örneğinde İslam Dayanışması, İstanbul, Türkiye, 25 Eylül 2017

KARS TİFLİS BAKÜ DEMİRYOLU PROJESİ NİN AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Uluslararası “Bağımsızlığının 25. Yılında Azerbaycan: Başarılar ve Gelişme Perspektifleri" Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 15 Ekim 2016

The Ambassador s reports Stateynıy Spisok in 15 18 centuries

İnternational Scientific Conference "Lenguages and Literatures of the Turkic Peoples", St. Petersburg, Rusya, 26 - 28 Ekim 2015, ss.129-130

Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Kırım

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2014, cilt.2, ss.491-508

Dünden Bugüne Kırım ın Stratejik Önemi

2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, cilt.2, ss.178-192

Kitap & Kitap Bölümleri

Borçalı Türklerinin Problemleri

Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl’a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editör, Yeditepe, İstanbul, ss.639-653, 2019

31 mart 1918 katliamının Bakü matbuatına yansıması

31 Mart-Tarihimizin Facieli Sehifesi, Solmaz Rüstemova-Tohidi, Editör, Elm ve tehsil, Baku, ss.110-120, 2019

Brest-Litovsk Barış Anlaşmasının Ruslar Tarafından Değerlendirilmesi

İmparatorluklar Çağına Veda, Bülent Bakar, Okan Yeşilot, Süleyman Beyoğlu, Mehdi Genceli, Editör, Ötüken, İstanbul, ss.287-303, 2019

Rusların Gözüyle Şeyh Şamil

Türk Tarihinde Liderler, Okan Yeşilot, Bihter Gürışık Köksal, Editör, Yeditepe, İstanbul, ss.345-359, 2019

Sovyet Azerbaycan’da Kadın Hareketi ve Ali Bayramov Kadın Kulübü

Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ, Editör, Berikan, Ankara, ss.203-210, 2019

Borçalı Türklerinin Problemleri

Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl’a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.639-653, 2019

Tematika issledovaniy Turetskih uçenıh v rossiyskih arhivah

Rossiya i Turtsiya v zerkale rossiyskih arhivov (20-30-e godı XX veka), Y. A. Rezvan, Editör, Kunstkamera, St. Petersburg, ss.26-29, 2018

Azerbaycan Cumhuriyeti

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ (Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Gelişmeler), Abdulvahap Kara, Fahri Solak, Editör, İMAK Ofset, İstanbul, ss.7-72, 2017

"Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü"

Türk Ermeni İlişkilerinin Yarını, Okan Yeşilot, Cengiz Tomar, Yüksel Çelik, Editör, Yeditepe, İstanbul, ss.313-328, 2015

"Azerbaycan'da Kaçkın ve Mecburî Göçkünler (1988 Sonrası)

Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, Nesrin Sarıahmetoğlu, İlyas Kemaloğlu, Editör, Yeditepe, İstanbul, ss.121-135, 2015

Ansiklopedide Bölümler

Çarlık Yönetiminde Azerbaycan

Yeni Türkiye Yayınları, ss.541-544, 2002