Genel Bilgiler

Biyografi

Okan Yeşilot, Giresun'da doğdu. İlkokulu Gökçeali'de, ortaokul ve liseyi Samsun Ladik Akpınar Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’ne girerek 1992 yılında mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Hacı Zeynelabidin Tagiyev'in Hayatı ve Faaliyetleri” adlı teziyle, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda “Hasan Melikzade Zerdabi'nin Hayatı ve Faaliyetleri” adlı teziyle tamamladı. 

1995-96 yıllarında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi’nde misafir Araştırma Görevlisi olarak bulundu. 1997-98 yıllarında Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Çimkent Bölümü’nde öğretim görevliliği yaptı. “Çarlık Dönemi Azerbaycan Tarihi” üzerinde yoğunlaşan Yeşilot, 1991 sonrası Azerbaycan'ın yeni dönemi problemleri üzerine de çalışmalar yaptı. 2008 yılında doçent unvanı aldı, 2014 yılında da profesörlüğe atandı. Halen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı