Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relatıon of The Waqwaq Style to The Waqwaq Tree and Use in Illumınatıon Art

Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, cilt.11, ss.257-273, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Minyatür Sanatındaki Hayvan Figürlerinin Sembolik İfadeleri

Sanat - Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.35-44, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vakvak Üslubu

3.Uluslararası Güzel sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GUSBAG) Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2016, ss.850-864