Education Information

Education Information

 • 1997 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Yönetim Ve Organizasyon (Dr), Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration, Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Sogıology, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  İşletme sosyolojisi bağlamında örgütün toplumsal işlevlerinin tanıtım ve iletişim aracı olarak halkla ilişkilerinin, uygulamada bir hizmet işletmesinde yapılandırılmasına ilişkin bir model önerisi)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  İşletmelerde biçimsel örgüt yapısı olarak "bürokrasi" kavramı, tarihsel gelişimi ve çağcıl yorumu ile bir turizm işletmesinde uygulama

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English