Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Machine learning based phishing detection from URLs

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.117, ss.345-357, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Applying social networks to engineering education

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.26, ss.1782-1791, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computer Aided Detection of Dental Implant Crown Defects

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.134, ss.422-425, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Computer-aided detection of lung nodules using outer surface features

BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING, cilt.26, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe Metinlerde Sözlük Tabanli Yaklaşimla Duygu Analizi Ve Görselleştirme

Marmara University, cilt.1, ss.14-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal Dil İşleme Uygulamaları İçin Türkçe Veri Seti Oluşturulması

International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering, cilt.1, ss.51-57, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Automatic Detection And Calculation Of Drusen Areas In Retinal Fundus Fluorescein Angiography Images

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.137-144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigortacılık Sektöründe Müşteri İlişki Yönetimi İçin Kümeleme Analizi.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.8, ss.11-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN ANALYSIS OF THE SELF EFFICACY ABOUT COMPUTER PROGRAMMING OF THE ELECTRICAL-ELECTRONICS AND TEXTILE ENGINEERING STUDENTS IN TECHNOLOGY FACULTY

Journal of Educational Instructional Studies in the World, cilt.7, ss.79-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Data collection from blood glucose meter and determination anomaly

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unsupervised Image Segmentation Using Textural Features , Vol. 5, No. 3, pp. 112-115, September 2017. doi: 10.18178/ijsps.5.3.112-115

International Journal of Signal Processing Systems, cilt.5, ss.112-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mühendislik Eğitiminde Edmodo Çevrimiçi Sosyal Ağ Ortamının Kullanımına. İlişkin Öğrenci Görüşleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.328-335, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fault detection of fabrics using image processing methods

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.23, ss.841-844, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

COMPUTER AIDED DETECTION OF BRAIN TUMORS USING MORPHOLOGICAL RECONSTRUCTION

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, ss.257-268, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Patents In Cyber Security using Text Mining

12th International Conference on Computer Science and Information Technology, 18 - 20 Aralık 2019

İnsansız Hava Aracı İle Elde Edilen Görüntülerin Derin Öğrenme Yöntemleri İle Analizi

1. Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisliği Konferansı, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2019, ss.1-4

Classification of Lung Nodules Using Textural Features

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies - ISMSIT 2019, 11 - 13 Ekim 2019

CIELAB Renk Uzayı Kullanılarak Mide Kanseri Tespiti

Tıp Teknolojileri Kongresi - TIPTEKNO 2019, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

A Deep Learning Based Intrusion Detection System on GPUs

InternationalConference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence- ECAI 2019, 27 - 29 Haziran 2019

Deep Learning in Intrusion Detection Systems

International Congress on Big Data, Deep Learning and Fighting Cyber Terrorism (IBIGDELFT), Ankara, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2018, ss.113-116

Computer-Aided Detection of Polyps in CTColonography Using Regional Textural Features

11th International Conference on Trends in Science, Engineering, Technology Natural Resources (TSETWM-18), 2 - 04 Ekim 2018

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle Okul Öncesi Çocuklara Matematik Öğretimi

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 11 - 13 Nisan 2018

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle Okul Öncesi Çocuklara Matematik Öğretimi

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 11 - 13 Nisan 2018

Görüntülerden Yaya Tespitinin Yönlü Gradyan Histogramı Temelli Bir Yöntem ile Gerçekleştirilmesi

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 7 - 10 Aralık 2017

Morfolojik İşlemlerle Trafik İşareti Tespiti

1.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Unsupervised Image Segmentation Using Textural Features

3rd International Conference on Signal Processing(ICOSP 2017), Floransa, İtalya, 23 - 25 Ekim 2017

Feature Selections for the Machine Learning based Detection of Phishing Websites

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017

Computer aided detection of dental implant crown defeacts

2nd International Symposyum on Biomedical, Biosensors, 1 - 03 Haziran 2016

An adroid application for teaching android operating system

2nd International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE2015), 28 - 30 Ağustos 2015

An Android Application for Teaching Android Operating System

2nd International Conference on Electrical, Mechanical, computer and Mechatronics Engineering(ICE 2015), 27 - 28 Ağustos 2015

Görüntü İşleme ile Lif Çapı Ölçümü

Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015

Determination of Yarn Twist Using Image Processing Techniques

International Conference on Image Processing, Prodcution and Computer Science, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2015, ss.83-88

Fiber Thickness Measurement Using Image processing

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1166

A Graphical User Interface for Gray Level Co occurence Matrix GLCM on Texture Analysis

International Conference on Modeling and Simulation (AMSE’06), Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, cilt.1, ss.507-511

Görüntü İşleme Eğitimi İçin Bir Görsel Arayüz

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.3, ss.766-771