İnsansız Hava Aracı İle Elde Edilen Görüntülerin Derin Öğrenme Yöntemleri İle Analizi


Kutlu Ö., Demir Ö. , Doğan B.

1. Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisliği Konferansı, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2019, ss.1-4

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Doi Numarası: 10.1109/ubmyk48245.2019.8965587
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-4

Özet

Yapay zekâ uygulamalarında makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, sınıflandırma, kümeleme algoritmaları gibi birçok alt yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de derin öğrenmedir. Derin öğrenme gelişmiş bir makine öğrenmesi sınıfıdır. Derin Öğrenme yöntemi kullanılarak Video analizi, görüntü sınıflandırma, konuşma tanıma ve doğal dil işleme gibi alanlarda çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Derin Öğrenme ve İnsansız hava araçları alanlarını kapsayacak projelerin sağlayacağı veriler ve tecrübeler, bu konularda yapılan nitelikli çalışmaların sayısını arttırarak ülkemizin bu teknolojilerde katma değeri yüksek ürünler  geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, insansız hava araçlarından alınacak görüntü verisini değerlendiren ve çeşitli çıkarımlar (Sınıflandırma, konumlandırma, işaretleme) yapan bir kontrol yazılımı oluşturulmuştur. Önceden eğitilmiş yapay sinir ağı modellerinin son katmanlarının veri setimizle tekrar eğitilmesi yöntemi kullanarak eğitim süresi azaltılmaya ve başarı arttırılmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmalarda 2 ön eğitimli model kullanılmış bu modellerin eğitilmesi sonucu yapılan testlerde 190 bin adımlık eğitim sonucunda mAP değerleri olarak 25.39 ve 27.87 değerlerine ulaşılmıştır.

In artificial intelligence applications, many submethods such as machine learning, artificial neural networks, classification, clustering algorithms are used. One of these methods is deep learning. Deep learning is an advanced machine learning class. Using the Deep Learning method, video analysis, image classification, speech recognition and natural language processing are very successful. The data and experiences to be provided by the projects covering Deep Learning and Unmanned Aerial Vehicles will increase the number of qualified studies on these issues and contribute to the development of high value added products in these technologies. In this study, a control software that evaluates image data from unmanned aerial vehicles and makes various inferences (classification, positioning, marking) is created. By using the method of retraining the last layers of the pre-trained artificial neural network models with our data set, it has been tried to reduce the training time and increase the success. In these studies, 2 pre-educated models were used and as a result of training of these models, as a result of 190 thousand steps of training, 25.39 and 27.87 mAP values were reached.