Mühendislik Eğitiminde Edmodo Çevrimiçi Sosyal Ağ Ortamının Kullanımına. İlişkin Öğrenci Görüşleri


Creative Commons License

Doğan B. , Demir Ö. , Bal A. , Ülkü E. E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.328-335, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.328-335

Özet

Sınıf içinde ve dışında öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci arasındaki etkileşimi olanaklı hale getiren sosyal ağ siteleri öğrenmeye destek olmak için tamamlayıcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Genel amaçlı sosyal ağ sitelerininde eğitim dışı amaçlara yönelme riskinden dolayı sadece eğitim amacıyla kullanılan sosyal ağ siteleri geliştirilmiş ve kullanılmaya başlamıştır. Edmodo bu alanda farklı yaş grupları ve öğretim düzeylerinde kullanılan yaygın yazılımlardan birisidir. Bu çalışma ile Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinin Edmodo sisteminin kullanımı ile ilgili görüşlerinin ortaya konması amacıyla bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 2016-2017 güz yarıyılında Bilgi Teknolojisi ve Algoritmalara Giriş dersini alan ve dönem boyunca ders ile ilgili faaliyetlerde Edmodo sistemini kullanan 34 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Açıklayıcı desen yöntemi ile yürütülen çalışma sonuçlarına göre; öğrenciler Edmodo sisteminin kullanımının kolay olduğu, sistemin öğrenmeye olumlu etki ederek motivasyonlarını arttığı, ders aktivitelerini takip etme, uygulama çalışmalarına katılma ve materyallere ulaşma konusunda kolaylık sağladığı yönünde olumlu görüş bildirmişlerdir.