Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Does unilateral surgically assisted rapid maxillary expansion (SARME) lead to perinasal asymmetry?

JOURNAL OF OROFACIAL ORTHOPEDICS-FORTSCHRITTE DER KIEFERORTHOPADIE, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of piezocision on molar intrusion in open-bite treatment using a modified MEAW technique

JOURNAL OF OROFACIAL ORTHOPEDICS-FORTSCHRITTE DER KIEFERORTHOPADIE, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Adherence frequency of CANDIDA ALBICANS on nasoalveolar molding (NAM) appliances

JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.121, no.5, pp.473-477, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Maternal and paternal anxiety levels through primary lip surgery

JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.121, no.5, pp.478-483, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Three-dimensional evaluation of treatment results of the Alt-RAMEC and facemask protocol in growing patients.

Journal of orofacial orthopedics = Fortschritte der Kieferorthopadie : Organ/official journal Deutsche Gesellschaft fur Kieferorthopadie, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Three-dimensional evaluation of surgically assisted asymmetric rapid maxillary expansion

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.155, no.5, pp.620-631, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Prevalence of Cleft Lip and Palate Patients: A Single-Center Experience for 17 Years

Turkish Journal of Orthodontics, vol.32, no.3, pp.139-144, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Çekimli ve çekimsiz tedavilerde retansiyon ve relaps

Türkiye Klinikleri, 2017 (Other Refereed National Journals)

Class III Elastics, Skeletal Anchorage and Corticotomy Combined for Rapid Correction of a Class III Case

INFORMATIONEN AUS ORTHODONTIE UND KIEFERORTHOPAEDIE, vol.48, no.4, pp.255-262, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Evaluation of friction of active and passive self-ligating devices and conventional devices tied with different methods

Revista Espanola De Ortodoncia, vol.43, no.4, pp.216-221, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Friction of Different Ligation Methods In Accordance With and Without Bracket Types

Turkish Journal of Orthodontics, vol.26, pp.72-79, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The workflow and the comparison of two different techniques for digital bracket placement- A case report

17. TOD Uluslararası Sanal Kongresi, Değişen Dünyada Ortodonti, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.156

Pre-prosthetic Orthodontic Treatment in Elderly Patients

30th annual congress of the european college of gerodontology, 9 - 10 October 2020

Simülasyon Yazılımı Yumuşak Doku Değişimini Tahminde Ne Kadar Başarılı?

16. uluslararası türk ortodonti derneği kongresi, 13 - 17 October 2018

Dentists’/pediatric dentists’ attitudes towards eruption of the mandibular permanent incisors lingual to retained primary incisors.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31Agu-2Sep 2018,Dubai, UAE, Dubai, United Arab Emirates, 31 August - 02 September 2018

MEDYAN YARIKTA PREOPERATİF ORTOPEDİK TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5 - 07 November 2017

Correction of Class II division 1 malocclusion by elastic bite block appliance a case report

116th Annual Session of the American Association of Orthodontists, 29 April - 03 May 2016

Early treatment of laterognathy and Class III malocclusion

116th Annual Session of the American Association of Orthodontists, 29 April - 03 May 2016

ISLIK DEFORMiTESi DUDAK VE ALVEOL YARIĞINDA SEKONDER DEFORMiTE VAKA SUNUMU

Dudak Damak Yarıkları Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 27 November - 29 May 2015

EEC SENDROMLU BİR BEBEKTE TEDAVİ YAKLASIMI VAKA RAPORU

Dudak Damak Yarıkları Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 27 - 29 November 2015

2005 2015 YILLARI ARASINDA DUDAK VE VEYA DAMAK YARIKLIVAKALARIN GÖRÜLME SIKLIĞI

Dudak Damak Yarıkları Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 27 - 29 November 2015

Yüz maskesi tedavisi sonrası üst premolar dişlerin çekimi Vaka raporu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 November 2015

Asimetrik ön açık kapanışın minivida uygulaması ile tedavisi Vaka raporu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 November 2015

Aşırı Linguale eğimli ektopik alt kanin dişin doğrultulması Vaka raporu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 November 2015 Sustainable Development

Dudak damak yarıklı erişkin hastada interdisipliner tedavi Vaka raporu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 November 2015

Üst keser dişlerdeki düzensizliklerin erken dönem tedavisi 2 vaka

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 November 2015

Agresif periodontitisi olan hastada ortodontik tedavi vaka raporu

14. Uluslararası Türk 0rtodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2015

Sınıf II bölüm 1 malokluzyonun Keleş Slider ile tedavisinin değerlendirilmesi

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 November 2015

Effects of Metal Brackets on Keratinized Epithelial Cells.

XIV International Congress of Turkish Ortodontic Society, Ankara, Turkey, 25 October 2014

Cephalometric and three dimensional facial assessments of identical twins

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Metal braketlerin keratinize epitel dokuları üzerindeki etkisi

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Molar uprighting using localized corticotomy for accelerated tooth movement

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Açık kapanış ve Sınıf III maloklüzyonun kamuflaj tedavisi

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Geminasyonlu üst santral dişin ortodontik tedavisi

13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Turkey, 03 November 2013 - 05 November 0013

Nazoalveolar şekillendirme (NAM) vakalarının takibi

13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 November 2013

Ankraj olarak minivida kulanarak yapılan molar distalizasyonu: vaka raporu

13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 November 2013

Farklı Sınıf II tedavi protokolleri üç vaka

13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Turkey, 03 November 2013

Tortikolise bağlı gelişen okluzal kantın asimetrik ekstrüzyonu ile düzeltimi olgu sunumu

12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 2010

Olgu Sunumu

12. Uluslararası Türk Ortodonti Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 2010

Books & Book Chapters

Oral Kötü Alışkanlıklar

in: Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Ağız-Diş Sağlığı Bilgisi, Betük Kargül, Müesser Ahu Durhan, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, pp.73-82, 2018

Sendromlar

in: Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Ağız-Diş Sağlığı Bilgisi, Betül Kargül, Müesser Ahu Durhan, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, pp.83-96, 2018

Maloklüzyon ve Ağız-Diş Sağlığı

in: Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Ağız-Diş Sağlığı Bilgisi, Betük Kargül, Müesser Ahu Durhan, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, pp.63-72, 2018

Dudak Damak Yarıkları ve Preoperatif Tedavi Yöntemleri

in: Çağdaş Ortodonti, Nejat Erverdi, Editor, Quintessence Publishing Co, Inc. , İstanbul, pp.222-248, 2017

New Treatment Modalities for Class III Malocclusion

in: Esthetics And Biomechanics In Orthodontics-Second Edition, Ravindra Nanda, Editor, Mosby Elsevier, pp.336-359, 2015

Class III malocclusion

in: Skeletal Anchorage In Orthodontic Treatment Class II, III and Transverse Malocclusions, Joanna Antoszewska-Smith, Editor, Elamed Wydawnictwo, Katowice, pp.35-52, 2014

Expert Reports

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

BURSA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, pp.2, İstanbul, 2016