TEK TARAFLI DUDAK DAMAK YARIKLI HASTANIN YÜZ MASKESİ İLE TEDAVİ SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ OLGU SUNUMU


ÜSTÜN T., YILMAZ H. N. , ÇAKIRER B.

Dudak Damak Yarıkları Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 27 - 29 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri