Mandibuler Gömülü Üçüncü Molar Cerrahisinde Kullanılan Üç Farklı Osteotomi Sisteminin Postoperatif Döneme Olan Etkisinin Değerlendirilmesi


civak t., GÜRSOY B., ÜSTÜN T., YILMAZ H. N.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 23 - 27 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri