Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Analyzing the effects of special washing processes on characteristics of sewing threads

JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, vol.108, no.11, pp.1926-1932, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Thermal Comfort of Woolen Fabrics Depending on Physical Properties

JOURNAL OF NATURAL FIBERS, vol.13, no.6, pp.714-725, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Research into the Effect of Corporate Culture on Operational Efficiency in the Turkish Ready to Wear Industry

FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, vol.19, no.6, pp.12-16, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

COVİD-19 KORKUSU VE KORONAVİRÜS ANKSİYETE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies), vol.7, no.36, pp.1322-1329, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.7, no.54, pp.3700-3709, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇEVRE BİLİNCİ IŞIĞINDA DENİM ÜRÜNLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Social Sciences Studies Journal, vol.7, no.92, pp.5624-5634, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MEKÂN TASARIMINDA TEKSTİL MALZEMELERİNİN KULLANIMININ İNCELENMESİ

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.82, no.2021, pp.889-901, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KABİN MEMURU KIYAFETLERİNE BAKIŞ AÇILARININ ANALİZİ

International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies), no.28, pp.265-274, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Z-KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19PANDEMİ SÜRECİNDE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ

Social Sciences Studied Journal, vol.6, no.75, pp.5526-5536, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Covid 19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin Analizi

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, UADER, vol.3, no.2, pp.312-326, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.55, pp.1322-1335, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

EDUCATION AND CORPORATE CULTURE RELATIONSHIP IN GARMENT COMPANIES

International Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences Studies, vol.7, no.24, pp.1170-1179, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISI DÜZEYLERİNİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI: HAZIR GİYİMSEKTÖRÜ

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol.5, pp.146-156, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYA: HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ

Tidsad, vol.5, pp.1-10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Awareness Analysis of Occupational Health and Safety in GarmentIndustry

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.7, pp.333-348, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

IMPACT OF ADVERTISEMENTS IN SOCIAL MEDIA ON PURCHASING BEHAVIOUR OF ASSOCIATE STUDENTS

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, vol.6, pp.32-39, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUK ODALARINDA TEKSTİL YÜZEYLER VE KULLANIM ALANLARININ TASARIMA ETKİSİ

World Children Conference, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2020, pp.11-22

İÇ MEKÂNDA TEKSTİL TABANLI MALZEMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. INTERNATIONAL CONSTRUCTION MATERIALS ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONGRESS, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.95-111 Sustainable Development

Denim Ürünlerde Yapılan Yenilikler ve Kullanıcılar Üzerine Bir Araştırma

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.329-339

Spor Teknik Tekstilleri ve Üniversite Öğrencileri Arasında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.271-280

Pazarlama Faaliyetlerinde Sosyal Medya: Hazır Giyim Firmaları Örneği

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 28 October 2018

A Novel Study of the CSM Nanofiber in Textiles

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018

”MODA OLGUSUNUN TOPLUMUN SOSYO-KÜLTÜREL VE İKTİSADİ YAPISINA OLUMSUZ ETKİLERİ VE BAZI TOPLULUKLARDA UYGULANAN KIYAFET KISITLAMALARI

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1275-1283

Examination of Sound Absorption Properties of Fibers used inTransportation Technical Textiles

1. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENTTRANSPORTATION SYSTEMS BANU – ITSC’ 18, Bandırma, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.441-442

Investigation of The Properties of Fibers Used in AutomotiveTechnical Textiles

1. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS BANU – ITSC’ 18, Bandırma, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.417-432

The Effect of Different Washing Methods in Frequently Used Denim Fabrics on the Fabric Characteristics and the New Generation Denim Fabrics: An Industry 4.0 Application

8th International İstanbul Textile Conference - Evolution Technical Textile (ETT2018), İstanbul, Turkey, 14 - 16 April 2018, pp.487-492

High performance textiles in space suit

8th International İstanbul Textile Conference - Evolution Technical Textile (ETT2018), İstanbul, Turkey, 14 - 16 April 2018, pp.461-466 identifier identifier identifier

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BAZIDEĞİŞKENLERE GÖRE ARAŞTIRILMASI

3.Uluslararası girişimcilik,İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017, vol.1, pp.404-410

Türkiye Hazır Giyim İşletmelerinde Kurum Kültürünün CinsiyetAçısından Firmalardaki Algısı

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

Hazır Giyim İşletmelerinde Kurum Kültürü Üzerinde Eğitim Faktörü

6th World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.43

Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere göre İncelenmesi

World Congress on Educational and İnstructional Studies-Wceis 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.43

Azerbaycan Kültür ve Sanatında Renklerin Sosyo Kültürel ve Formalist Bağlamda Analizi

ULUSLARARASI TÜRKİYE-ÇEKYA İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 10 - 14 July 2016, pp.469-484

Investigation of Physical Properties of Woolen Fabrics on Thermal Comfort

International Conference on Engineering and Natural Science, Üsküp, Macedonia, 15 - 20 May 2015

The Effects of Physical Properties of Woollen Fabrics on Thermal Comfort

6th International Istanbul Textile Conference on Future Technical Textiles, 30 October - 01 November 2014

The Effects of Physical Properties of Woolen Fabrics on Thermal Comfort

6th International Istanbul Conference on Future Technical Textile (FTT 2014), İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2014

The Effects of Various Denim Washing Formulas on Clothing Comfort

14th AUTEX World Textile Conference, Bursa, Turkey, 26 - 28 May 2014

FARKLI YIKAMA TÜRLERİNİN DENİM KUMAŞIN FİZİKSELÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 2 - 05 April 2014, pp.399-401

Physical Properties of Denim Fabrics After Various Denim Washing Formulas

XIIIth International Izmir Textile and Apparel Symposium (IITAS), Antalya, Turkey, 2 - 05 April 2014

HAZIR GİYİM SANAYİNDE TASARIM VE KOLEKSİYONSÜREÇLERİNİN PLANLANMASINA YÖNELİK ÖRNEK BİRÇALIŞMA

XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 05 January 2014

Books & Book Chapters

Açık Artırmaların Sürdürülebilir Moda Açısından İrdelenmesi

in: Müzayede, Emine Gürsoy Naskali, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.197-223, 2020 Creative Commons License

TEKSTİL YÜZEYLERİNİN VE TEKSTİL TABANLI KOMPOZİTMALZEMELERİN İÇ MEKÂNDA TASARIM ÖĞESİ OLARAK İRDELENMESİ

in: Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Dr. Öğr. Üyesi Ali Kılıçer, Editor, Ivpe Cetinje, Montenegro, Cetinje, pp.191-212, 2020

Hazır Giyim Sanayiinde Kurum Kültürünün İşletme Verimliliğine Etkisi

İstanbul Ticaret Odası, Altınoluk Yayınevi, İstanbul, 2010