The Effects of Interlining Types on Sewing Needle Heating


DAL V., CEVİZ N. , YILDIZ Z. , YILMAZ A., AKÇAGÜN E.

Fiber Society Spring Conference 2014, 21 - 23 Mayıs 2014 identifier

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri