Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebu’l-Hasan Harakani’nin Naz Makamındaki Sözleri ve Tasavvufta Naz

Kafkas Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Food of the Khanaqahs in the Culture of Tasawwuf

Safeeneh, cilt.13, ss.5-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırgızistan Tarih ve Kültüründe Tasavvuf

Tasavvuf İlm ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.105-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı da Sultanlar ve Sufiler

Keşkül, ss.60-63, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Ahmed Yesevi nin Menakıbı

İLAM Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.73-81, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nakşibendiyye ile Kadiriyye Arasında Bir Tarikat: Zenburiyyenin Kısa tarihi

Osmanlıda İlm-i Tasavvuf, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2017, ss.835-850

Hacı Bayram Veli’nin Çadır Menkıbesi ve Tasavvufta Müridin İmtihan Edilmesi Meselesi

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2017, cilt.1, ss.173-180

Ebu’l-Hasan Harakani’nin Naz Makamındaki Sözleri ve Tasavvufta Naz

III. Uluslararası Ebu’xxl-Hasan Harakanî Sempozyumu, 27 - 29 Ekim 2017

Yesevilik Araştırmalarında Kaynak Sorunu ve Bazı Mühim Kaynak Eserlerin Tanıtımı

Hoca Ahmet Yesevinin Manevi Mirası, Almati, Kazakistan, 18 Şubat 2016, ss.19-40

Tasavvuf Açısından Vahdet i Vücud

Allah Alem İnsan İlişkisi Açısından Vahdet-i Vücud (Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri-2), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2015, cilt.2, ss.261-269

Matüridiyye ve Tasavvuf İlişkisi

Uluslararası Matüridilik: Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Türkistan, Kazakistan, 4 - 06 Mayıs 2015

Milli Mücadelelerde Sufilerin Rolü ve Alvarlı Efe Hazretleri

Uluslararası Hace Myhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu (Bildiriler), Erzurum, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2013, cilt.1, ss.309-316

Kitap & Kitap Bölümleri

Hogea Ahmed Yesevi

Ahmed Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2018

Mahmud Sami Ramazanoğlu

Plural Publications, Köln, 2018

Yeseviyye

Kul Hoca Ahmed Yesevi, İsmetullah Yesevi- Nadirhan Hasan, Editör, DMR Grafik, Ankara, ss.237-245, 2018

Maturidiyye ve Tasavvuf İlişkisi

Uluslararası Matüridilik Sempozyumu, Sönmez Kutlu, Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.157-163, 2018

İmam-ı Rabbaniye Yönelik Tenkidler ve Müdafaalar

İmam-ı Rabbani Sempozyumu Tebliğleri, , Editör, Hüdayi Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.109-119, 2018

Ahmed Yesevi ve Yesevilik

Divan-ı Hikmet Sohbetleri, Zülfikar Güngör, Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.191-204, 2018

Xoca Beaeddin Neqşbend

İpekyolu Neşriyyatı, Baki, 2017

Altın Silsile

Mega Basım Yayın/ Eriş Vakfı, İstanbul, 2017

Silsiletü’z-Zeheb

Mega Basım Yayın, İstanbul, 2017

Ahmed el-Yesevi (Arapça)

Ahmed Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2017

XIV. Yüzyılda Yazılmış Çağatayca Bir Yesevî Eseri: Hoca İshak b. İsmail Ata’nın Hadikatü’l-arifin’i

Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler, Necdet Tosun, Editör, Ahmed Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.209-219, 2017

Ahmed Yesevinin Yeni Bulunmuş İki Farsça Risalesi

Yesevinin Fakr-namesi ve İki Farsça Risalesi, , Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.6175, 2016

İrfan Bahçesi

Erkam Yayınları, İstanbul, 2014

Türkistan Dervişlerinden Yadigar

İnsan Yayınları, İstanbul, 2011

İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2005