Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Döneminde Farsçadan Türkçeye Tercüme Edilen Bazı Mühim Tasavvufi Eserler

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, cilt.20, ss.229-266, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebu’l-Hasan Harakani’nin Naz Makamındaki Sözleri ve Tasavvufta Naz

Kafkas Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı dan Cumhuriyete Nakşibendilik ve Siyaset

Derin Tarih, sa.7, ss.60-65, 2016 (Hakemsiz Dergi)

The Food of the Khanaqahs in the Culture of Tasawwuf

Safeeneh, cilt.13, ss.5-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırgızistan Tarih ve Kültüründe Tasavvuf

Tasavvuf İlm ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.105-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı da Sultanlar ve Sufiler

Keşkül, ss.60-63, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Yesevîlik te Zikr i Erre

Keşkül, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Ahmed Yesevi nin Menakıbı

İLAM Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.73-81, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarihi Süreçte Nakşbendiler ve Siyaset

Tarihten Günümüze Sufi-Siyaset İlişkileri, Bursa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Köstendilli Süleyman Şeyhi Efendinin Tasavvuf Anlayışında Rüya

Uluslararası Köstendilli Süleyman Şeyhî Sempozyumu, Sofya, Bulgaristan, 27 - 28 Eylül 2019

Nakşibendiyye ile Kadiriyye Arasında Bir Tarikat: Zenburiyyenin Kısa tarihi

Osmanlıda İlm-i Tasavvuf, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2017, ss.835-850

Hacı Bayram Veli’nin Çadır Menkıbesi ve Tasavvufta Müridin İmtihan Edilmesi Meselesi

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2017, cilt.1, ss.173-180

Ebu’l-Hasan Harakani’nin Naz Makamındaki Sözleri ve Tasavvufta Naz

III. Uluslararası Ebu’xxl-Hasan Harakanî Sempozyumu, 27 - 29 Ekim 2017

Yesevilik Araştırmalarında Kaynak Sorunu ve Bazı Mühim Kaynak Eserlerin Tanıtımı

Hoca Ahmet Yesevinin Manevi Mirası, Almati, Kazakistan, 18 Şubat 2016, ss.19-40

Tasavvuf Açısından Vahdet i Vücud

Allah Alem İnsan İlişkisi Açısından Vahdet-i Vücud (Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri-2), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2015, cilt.2, ss.261-269

Matüridiyye ve Tasavvuf İlişkisi

Uluslararası Matüridilik: Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Türkistan, Kazakistan, 4 - 06 Mayıs 2015

Milli Mücadelelerde Sufilerin Rolü ve Alvarlı Efe Hazretleri

Uluslararası Hace Myhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu (Bildiriler), Erzurum, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2013, cilt.1, ss.309-316

Kitap & Kitap Bölümleri

Kahve Bahane

Erkam yayınları, İstanbul, 2019

İmam-ı Rabbani’xxnin Görüşleri

İmam-ı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri, Kadir Özköse, Editör, Nasihat Yayınları, Ankara, ss.281-386, 2019

Hogea Ahmed Yesevi

Ahmed Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2018

Mahmud Sami Ramazanoğlu

Plural Publications, Köln, 2018

Maturidiyye ve Tasavvuf İlişkisi

Uluslararası Matüridilik Sempozyumu, Sönmez Kutlu, Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.157-163, 2018

Ahmed Yesevi ve Yesevilik

Divan-ı Hikmet Sohbetleri, Zülfikar Güngör, Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.191-204, 2018

Hoca Ahmet Yesevi’nin Eğitim Metodu

Kul Hoca Ahmet Yesevi, Nadirhan Hasan, Editör, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, ss.209-225, 2018

İmam-ı Rabbaniye Yönelik Tenkidler ve Müdafaalar

İmam-ı Rabbani Sempozyumu Tebliğleri, , Editör, Hüdayi Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.109-119, 2018

Yeseviyye

Kul Hoca Ahmed Yesevi, İsmetullah Yesevi- Nadirhan Hasan, Editör, DMR Grafik, Ankara, ss.237-245, 2018

Xoca Beaeddin Neqşbend

İpekyolu Neşriyyatı, Baki, 2017

Ahmed el-Yesevi (Arapça)

Ahmed Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2017

Altın Silsile

Mega Basım Yayın/ Eriş Vakfı, İstanbul, 2017

Silsiletü’z-Zeheb

Mega Basım Yayın, İstanbul, 2017

Ahmed Yesevinin Yeni Bulunmuş İki Farsça Risalesi

I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, Ahmet Kartal, Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.553-565, 2017

XIV. Yüzyılda Yazılmış Çağatayca Bir Yesevî Eseri: Hoca İshak b. İsmail Ata’nın Hadikatü’l-arifin’i

Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler, Necdet Tosun, Editör, Ahmed Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.209-219, 2017

Rüya ve Müşahede

Rüyalar Alemi, İslam Dalp, Editör, Sufi Kitap, İstanbul, ss.241-250, 2016

Ahmed Yesevinin Yeni Bulunmuş İki Farsça Risalesi

Yesevinin Fakr-namesi ve İki Farsça Risalesi, , Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.6175, 2016

Ahmed Yesevi'nin Yeni Bulunmuş İki Farsça Risalesi

Yesevi nin Fakr namesi ve İki Farsça Risalesi, Halil Ulusoy, Editör, Ahmed Yesevi Üniversitesi, Ankara, ss.61-75, 2016

Nakşibendiyye

Türkiye de Tarikatlar Tarih ve Kültür, Semih Ceyhan, Editör, İSAM Yayınları, İstanbul, ss.611-692, 2015

Hoca Ahmed Yesevi

Ahmed Yesevi, Necdet Tosun, Editör, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.8-51, 2015

Bahaeddin Nakşbend

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni c 7, Eyüp Bekiryazıcı, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.429-442, 2015

İmam-ı Rabbani

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni c 7, Eyüp Bekiryazıcı, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.465-478, 2015

Mahmud Sami Ramazanoğlu

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni c 10, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.455-460, 2015

İrfan Bahçesi

Erkam Yayınları, İstanbul, 2014

Şah ı Nakşbend Hazretleri

Nasihat Yayınları, Ankara, 2014

Türkistan Dervişlerinden Yadigar

İnsan Yayınları, İstanbul, 2011

Nurbahşiyye

İslam Ansiklopedisi c. 33, , Editör, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, ss.248-249, 2007

İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2005

Ansiklopedide Bölümler

İslam Ansiklopedisi EK 2

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.528-528, 2016

İslam Ansiklopedisi EK 1

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.50-51, 2016

Diyanet İslam Ansiklopedisi (c. 42)

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.400-401, 2015

İslam Ansiklopedisi c 44

Türkiye Diyanet vakfı, ss.12-13, 2013

İslam Ansiklopedisi c 43

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.487-490, 2013

İslam Ansiklopedisi c. 42

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.19-20, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c 41

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.248-248, 2012

İslam Ansiklopedisi c 36

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.506-507, 2009

İslam Ansiklopedisi c. 37

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.206-207, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c 34

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.442-442, 2007

İslam Ansiklopedisi c 34

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.378-379, 2007