Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2002 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1993 - 1995 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Tasavvufta Hacegan Ekolü (12-17. Asırlar)

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1995 Yüksek Lisans

  İbn Arabi öncesi tasavvufta halvet ve uzlet

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce