İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindi


Tosun N.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2005

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2005
  • Publisher: İnsan Yayınları
  • City: İstanbul

Abstract

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî, dîni ihyâ faaliyetleri, tasavvufa getirdiği yenilikler ve sonraki nesiller üzerindeki tesiriyle târihte iz bırakmış önemli bir şahsiyet, bir müctehid ve bir ekoldür.  Onun kişiliği ve fikirleri, vefâtından asırlarca sonra özellikle Hint Altkıtası’nda hem “ilmî” muhitlerce, hem de “özgürlük”, “ıslâh” ve “ihyâ” hareketlerinin önde gelen temsilcileri tarafından yeniden keşfedilmiştir. İslâm dünyâsının diğer bölgelerinde ise keşfedilmeyi beklemektedir.

Eserde, İmâm-ı Rabbânî döneminde Hindistan’ın siyasî, dinî ve içtimaî durumu yanında İmam-ı Rabbânî’nin hayatı, eserleri, tasavvufî görüşleri, getirdiği yenilikler, kendisine yönelik tenkidler ve savunmalar da ele alınmıştır. Aslî kaynaklara müracaatla hazırlanan eser İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindî’nin tanınması ve anlaşılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.