Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Magazine News on Consumption Habits of Readers

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, ss.211-237, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MAGAZIN HABERLERININ OKURLARININ KADINA BAKIŞ AÇISI ÜZERINDEKI ETKILERI Mehmet Emin BEGTİMUR, Nurşen MAZICI

INTERMEDIA INTERNATIONAL E-JOURNAL, cilt.6, no.11, ss.100-116, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Electricity Distribution Tenders and Media

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, ss.47-68, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Reflections of Turkey's Energy Policies on Russian Press: The Case of Nezavisimaya Gazeta

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, ss.134-152, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk ve Özbek Basınında Türkiye Özbekistan İlişkilerinin Haber Analizi

ii ECLSS 2019b 6th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Samarkand, Özbekistan, 29 Nisan - 01 Haziran 2019, cilt.1, no.30, ss.2-31 Creative Commons License

Türkiye Ermnistan İlişkilerinde Dağlık karabağ Sorunu

II.Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 6 - 08 Mayıs 2015

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Ermenistan İlişkileri

“19-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu” İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ocak 2015, cilt.1, ss.1229-1242

Kitap & Kitap Bölümleri

Disiplinlerarası Sinema

Türk Sinemasının 100 Yılına Armağan, Mazıcı, Nurşen, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.261-265, 2016

Tek Parti Bönemi

Pozitif Basin Yayın Dağıtım, İstanbul, 2011

Azınlık Basınında Sansür

Ulusal Basında sansürün Kaldırılışının 100. Yılı Kongresi Bildirileri, Emine Sayılgan Emel Güler Yılmaz, Editör, Dogan Egmont Çocuk Yayınları, İstanbul, ss.9-21, 2009

Geopolitics Depths of Eurasia

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2008

Uluslararası rekabette Ermeni Sorununun Kökeni 1870-1920

Pozitif Basin Yayın Dağıtım, İstanbul, 2005

Diğer Yayınlar