Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Yönetim Ve Organizasyon (Dr), Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Sosyal sorumluluk uygulamalarının kurumsal kuram perspektifinden değerlendirilmesi üzerine bir araştırma

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Örgüt tasarımında değerler kültürünün yeri ve önemi: Tarihsel süreç bağlamında nitel bir araştırma

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English