Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Medeniyetler Arası Teknoloji Transferinde Bir Tartışma Alanı: Latin Yelkeni

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.15, pp.281-311, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kerbelâ Sonrasında Muhammed b. Hanefiyye’nin Yükselişi ve Siyasi Duruşu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.55, no.2, pp.1-26, 2018 (International Refereed University Journal)

İLK VE ORTA ÇAĞ’DA YERLEŞİM YERLERİ ARASINDAKİ YOLLARIN YAPIMI VE BAKIMI: GENEL BİR KARŞILAŞTIRMA

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.33, pp.315-355, 2018 (International Refereed University Journal)

Kızıldeniz’in Kaybolan Liman Şehirleri Şuaybe - Car - Kulzüm - Ayzab

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.121-136, 2014 (International Refereed University Journal)

Akdeniz ve Hint Okyanusu Gemicilik Geleneklerinin Genel Bir Mukayesesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, pp.135-144, 2013 (International Refereed University Journal)

Biyografik Tarih Yazımı İçinde Siyer

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.44, no.1, pp.263-290, 2013 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orta Çağ’da Hint Okyanusu’nda Doğu-Batı Etkileşiminde Müslüman Tüccarın Rolü

4. Uluslararası Dinî Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu: Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, Felsefe ve Din, Simkent, Kazakhstan, 10 - 14 April 2018, pp.307-326

Dünya Tarihinden Kopuk Bir Siyer Yazımı: Arayış ve Teklifler

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.74

Beklenen Kurtarıcı İnancının Siyasi-Dinî İdeoloji Olarak Ortaya Çıkışı

Beklenen Kurtarıcı İnancı, İstanbul, Turkey, 22 October 2016, pp.61-86

Popüler Siyer Eserlerinde Peygamber Tasavvuru

Siyer Atölyesi - 3, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2011, pp.71-87

Prototip Modern Türkçe Siyerler ve Peygamber Algısı

Siyer Atölyesi: Siyer-Edebiyat İlişkisi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2010, pp.65-81

Books & Book Chapters

İslam’ın İnfak Anlayışı

in: İnfak: Hayatın Bereketi, Elif Erdem,Hale Şahin,Rukiye Aydoğdu Demir, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.71-79, 2019

Antik Çağ’dan İslâm’xxa Kadın - Tarihî Bir Perspektif

in: Kadın Olmak: İslam, Gelenek, Modernite ve Ötesi, H. Şule Albayrak, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.115-173, 2019

Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir

Klasik Yayınları, İstanbul, 2012