Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Essay on Actor Actress on Turkish Cinema Human ans Sector Ethics in the 21st Century

JMC (Journal of Media Critiques), cilt.1, ss.29-42, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sosyal ve Politik Anlamda Egemen Yapıların Televizyonda Kültür ve İletişim Sahasının Egemen Söylemine Olan Etkileri ve TRT

Yeditepe Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, sa.12, ss.87-97, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE BİR YENİ MEDYA ÖZELLİĞİ OLARAK REKLAM ALAN SÖZCÜKLER

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Çalışmaları Dergisi, sa.9, ss.221-244, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ŞAMANİST İLETİLER

MARMARA İLETİŞİM, sa.12, ss.5-10, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WHAT IS PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE USE AND ITS PARSER, AS A NEW CONCEPT? HOW CAN THE EXAMPLE MODELING FOR USE IN DIGITAL MEDIA AND THE PROCESS OF CREATING DIGI-SLAVE PROCEED?

INTE/INTERNATIONAL TRENDS AND ISSUES IN COMMUNICATION & MEDIA CONFERENCE, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 2 Eylül - 04 Ekim 2020, ss.796-802 Creative Commons License

OUTLOOK ON CAPITALISM’S ITS OWN REPRODUCTION PROCESS FROM SEMIOTICSASPECT: DEMOCRACY, LGBT, VIOLENCE TO WOMAN, CHILDREN RIGHTS, FED:JANET YELLEN and PURPLE

ITICAM International Trends and Issues in Communication and Media Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 4 - 06 Şubat 2016, ss.968-975 Creative Commons License

DAY TIME BASED EVALUATION OF TELEVISION BROADCAST IN TURKISH CULTURE OVER ITS APPROACH TO PUBLIC EDUCATION MEDIA ETHICS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOME PROGRAMS

Inte International Conference on New Horizons in Education 2015, Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.1, ss.445-452 Creative Commons License

Medya, Dil ve Okul Öncesi Çocuklar

Uluaslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.694-998 Creative Commons License

Using New Media in the Education of Turkish Art.

Management and Education , Burgas, Bulgaristan, 15 - 16 Eylül 2007, cilt.3, ss.16-19 Creative Commons License

Technology and Art

Management and Education, Burgas, Bulgaristan, 15 - 16 Eylül 2007, cilt.3, ss.20-23 Creative Commons License

The Applications of Sign Language Based Upon Information Technologies

Management and Education , Burgas, Bulgaristan, 15 - 16 Eylül 2006, cilt.2, ss.90-93 Creative Commons License

Orta Öğretimde Edebiyat Dersine Destek Olmak Amacıyla Akıllı Sınıfların Kullanımı

IV.INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM/IV. ULUSLARARASI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004, cilt.2, ss.806-809 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

MAHMUT AKOK, SANAT TARİHİNDE RESTİTÜSYON PİRİ

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2009 Creative Commons License

GAZETECİLER ANA MALZEMLERİ OLAN SÖZCÜKLERİ GERÇEĞİ İLETMEDE 'NASIL DOĞRU', 'NASIL YANLIŞ' KULLANIRLAR?

MEDYA ELEŞTİRİLERİ 2007(GERÇEĞİN DIŞINDAKİLER), CAN BİLGİLİ,NESRİN TAN AKBULUT, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.319-329, 2007

TELEVİZYONLARDA ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜRÜNLERİN REKLAMLARINDA KULLANILAN DİLİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

MEDYA ELEŞTİRİLERİ(TOPLUMSAL ETKİLER), CAN BİLGİLİ, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.113-128, 2005 Creative Commons License