Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Sinemasında Kadın Temsili: Lütfi Ömer Akad Sineması Örneği

e-Sağlık Ebelik Dergisi, cilt.8, ss.44-58, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Ferzan Özpetek’in “İSTANBUL KIRMIZISI” Filminde İstanbul’unTemsili

Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt.8, ss.527-536, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Politik Siyasi ve Kültürel Açıdan Küreselleşme Olgusu

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS), cilt.8, ss.23-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Archeology of Coin and its Archetypal Future

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS), cilt.8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Hegemonyanın Kıskacında Yeni İnsan: Bir Kültür Eleştirisi Olarak Ken Loach Sineması

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprivation, Class And Identity Issue In Contemporary Turkish Cinema

Journal of Media Critiques (JMC), cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kadının Anatomisi Filmine Psiko-Analitik Bir Yaklaşım

UHİVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.376-399, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Konumu ve Bu Konumunun Değişimiyle Türk Sinemasında Kadın

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YEREL VE EVRENSEL TEMALAR ÇERÇEVESİNDE ASGHARFARHADİ SİNEMASI’xxNIN İRAN VE DÜNYA SİNEMASI İÇİNDEKİYERİ

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, cilt.2, ss.513-521

ANLAM, SÖYLEM VE İDEOLOJİK İŞLEVLERİ BAKIMINDAN İKNA STRATEJİLERİ:YAPISÖKÜMÜ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR ANALİZ

2. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 26 - 27 Ekim 2017

FERZAN ÖZPETEK’IN İSTANBUL KIRMIZISI FILMINDE İSTANBUL’UN TEMSILI

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, 13 - 15 Ekim 2017

KÜLTÜREL HEGEMONYANIN KISKACINDA YENİ İNSAN: BİR KÜLTÜR ELEŞTİRİSİ OLARAK I DANİEL BLAKE FİLMİ İNCELEMESİ

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, 12 - 14 Mayıs 2017

KEN LOACH SİNEMASI’NDA EMEKÇİNİN AHLAKİ BUNALIMI VESIRADANLAŞAN ŞİDDET

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 Nisan 2017

Ken Loach Sineması’nda Emekçinin Ahlaki Bunalımı ve Sıradanlaşan Şiddet

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Konferansı, 21 - 22 Mart 2017

Sinema ve Kimlik/Sanat Sinema ve Eleştiri Paneli

1. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Sempozyumu, Türkiye, 18 - 29 Kasım 2013

Sanal Dünyada Kadın Müzakere

Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi konferansı dahilinde ”Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi, Kadın Konulu Dini Yayınlar, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2011

Göç ve Sinema

Kültürk Festivali, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2011

Kez Filminde Billy nin Yitirilen Çocukluğa Karşı Direnişi

6. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2009

Ken Loach Sinemasında İşçi Sınıfının Temsili ve Kimlik Sorunu

5. Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Karaelmas 2009 Medya ve Kültür, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2009

Bir Kültür Anlatım Aracı Olarak Sinemanın İpek Yolu nun Yeniden Canlanmasındaki Rolü ve Türk Sinemasına İlişkin Beklentiler

Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler konferansı dahilinde ”Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2007

Hayat Güzeldir Filminde Küçük Yahudi Giouse nin Gözüyle Seyran Yerine Oyuna Dönüşen Nazi Kampı

2. Uluslar arası Çocuk Filmleri Festivali-Kongresi (Çocuk, Savaş ve Barış) Bildiri Kitabı Cilt 2, 4 - 06 Nisan 2005

Hayat Güzeldir Filminde Küçük Yahudi Giouse nin Gözüyle Seyran Yerine Oyuna Dönüşen Nazi Kampı

2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2005, cilt.2, ss.1199-1206

Kitap & Kitap Bölümleri

Film Okumaları

Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2019

Film Okumaları

Şehrin ve Kültürün Belleği Olarak Türk Sinemasında İstanbul, Fatime Neşe Kaplan İlhan, Editör, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, ss.239-257, 2019

Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar

Tüketim Dili ve Kültürünün Yaşam PRatiklerinin Uygulanma AlanıOlarak Popüler Türk Sinemasında Eleştirel Bir Yaklaşım: Recep İvedik Film Serisi İncelenmesi, Gürkan Kalkan, Editör, LAP Lambert Academic Publishing, Berlin, ss.250-260, 2016

MEDYA ELEŞTİRİLERİ 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2, KÜLTÜR KİMLİK SİYASET

Televizyon ve Sanal Dünyada Üretilen Kadın Kimliğine Eleştirel Bir Yaklaşım, CAN BİLGİLİ, Editör, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK, ss.155-163, 2013

MEDYA ELEŞTİRİLERİ 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2,KÜLTÜR KİMLİK SİYASET

Toplumsal Sözleşme 2.0: Hizmet Kullanım Şartları Anlaşmaları ve Siyaset Teorisi, BİLGİLİ, CAN, ŞENER, GÜLÜM, Editör, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK, ss.199-232, 2013

Media Critiques 2011 Broken Grounds 1 Mass Communication and Transformation

Fictitious Correlation Of The Polyphonic Music Multicultural ”World Capital Istanbul”: Istanbul As The Imaginary Location in the Narratives Of Tuluyhan Ugurlu, Can Bilgili, Editör, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofija, ss.350-365, 2012

Medya Eleştirileri 2009 Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi

Bilgi Üreten Bir Kültür ve İletişim Formu Olarak Gazetecilikte Meslek Etiği: Mesleğe Aday Öğrencilerin Gazeteciliğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, C.Bilgili,, Editör, Beta Basım, ss.231-253, 2009

Medya Eleştirileri 2009: Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi

Karartma Geceleri Filminde Devlet Erkinin Eleştirisi ve Bireysel Özgürlük Sorunsalı-Romanla Karşılaştırmalı Olarak, N. T. Akbulut, C. Bilgili, Editör, Beta, İstanbul, ss.121-137, 2009

Medya Eleştirileri 2009 Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi

Karşı Pencere Filminde Söylem Analizi, Can Bilgili,Nesrin Tan Akbulut, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.349-367, 2009

Medya Eleştirileri 2007 Gerçeğin Dışındakiler

Jacques Derrida ve Yapısökümünü Anlamak, CAN BİLGİLİ, Editör, İstanbul, Beta Basım A.Ş, ss.97-123, 2007

Medya Mercek Altında

Ulusallık ve Evrensellik Arasında Modern Toplumun Mobilite Kimlikleri ve Yeni Kimlik Arayışları: ”Herkes Kendi Evinde” Filminde Kimlik Sorunsalı, Nesrin Tan Akbulut,Eda Balkaş, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.200-220, 2006

Medya Eleştirileri

İllüzyon Hayatlar, Can Bilgili, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.200-210, 2005