Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YEREL VE EVRENSEL TEMALAR ÇERÇEVESİNDE ASGHARFARHADİ SİNEMASI’xxNIN İRAN VE DÜNYA SİNEMASI İÇİNDEKİYERİ

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2018, vol.2, pp.513-521

ANLAM, SÖYLEM VE İDEOLOJİK İŞLEVLERİ BAKIMINDAN İKNA STRATEJİLERİ:YAPISÖKÜMÜ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR ANALİZ

2. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 26 - 27 October 2017

FERZAN ÖZPETEK’IN İSTANBUL KIRMIZISI FILMINDE İSTANBUL’UN TEMSILI

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, 13 - 15 October 2017

KÜLTÜREL HEGEMONYANIN KISKACINDA YENİ İNSAN: BİR KÜLTÜR ELEŞTİRİSİ OLARAK I DANİEL BLAKE FİLMİ İNCELEMESİ

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, 12 - 14 May 2017

KEN LOACH SİNEMASI’NDA EMEKÇİNİN AHLAKİ BUNALIMI VESIRADANLAŞAN ŞİDDET

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 April 2017

Ken Loach Sineması’nda Emekçinin Ahlaki Bunalımı ve Sıradanlaşan Şiddet

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Konferansı, 21 - 22 March 2017

Sinema ve Kimlik/Sanat Sinema ve Eleştiri Paneli

1. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Sempozyumu, Turkey, 18 - 29 November 2013

Sanal Dünyada Kadın Müzakere

Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi konferansı dahilinde ”Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi, Kadın Konulu Dini Yayınlar, Turkey, 2 - 04 December 2011

Göç ve Sinema

Kültürk Festivali, Turkey, 24 - 29 October 2011 Sustainable Development

Kez Filminde Billy nin Yitirilen Çocukluğa Karşı Direnişi

6. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, Turkey, 19 - 21 October 2009

Ken Loach Sinemasında İşçi Sınıfının Temsili ve Kimlik Sorunu

5. Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Karaelmas 2009 Medya ve Kültür, Turkey, 2 - 04 July 2009

Bir Kültür Anlatım Aracı Olarak Sinemanın İpek Yolu nun Yeniden Canlanmasındaki Rolü ve Türk Sinemasına İlişkin Beklentiler

Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler konferansı dahilinde ”Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler, Turkey, 18 - 19 October 2007

Hayat Güzeldir Filminde Küçük Yahudi Giouse nin Gözüyle Seyran Yerine Oyuna Dönüşen Nazi Kampı

2. Uluslar arası Çocuk Filmleri Festivali-Kongresi (Çocuk, Savaş ve Barış) Bildiri Kitabı Cilt 2, 4 - 06 April 2005

Hayat Güzeldir Filminde Küçük Yahudi Giouse nin Gözüyle Seyran Yerine Oyuna Dönüşen Nazi Kampı

2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 April 2005, vol.2, pp.1199-1206

Books & Book Chapters

Film Okumaları

Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2019

Şehrin ve Kültürün Belleği Olarak Türk Sinemasında İstanbul

in: Film Okumaları, Fatime Neşe Kaplan İlhan, Editor, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, pp.239-257, 2019

Tüketim Dili ve Kültürünün Yaşam PRatiklerinin Uygulanma AlanıOlarak Popüler Türk Sinemasında Eleştirel Bir Yaklaşım: Recep İvedik Film Serisi İncelenmesi

in: Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, Gürkan Kalkan, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, Berlin, pp.250-260, 2016

Populist Cinema: Ideology of Turkish Cinema in 1960's

in: Representation of Identities and Film Studies, , Editor, Dakam Publishing, İstanbul, pp.355-363, 2015

Televizyon ve Sanal Dünyada Üretilen Kadın Kimliğine Eleştirel Bir Yaklaşım

in: MEDYA ELEŞTİRİLERİ 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2, KÜLTÜR KİMLİK SİYASET, CAN BİLGİLİ, Editor, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK, pp.155-163, 2013

Toplumsal Sözleşme 2.0: Hizmet Kullanım Şartları Anlaşmaları ve Siyaset Teorisi

in: MEDYA ELEŞTİRİLERİ 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2,KÜLTÜR KİMLİK SİYASET, BİLGİLİ, CAN, ŞENER, GÜLÜM, Editor, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK, pp.199-232, 2013

Fictitious Correlation Of The Polyphonic Music Multicultural ”World Capital Istanbul”: Istanbul As The Imaginary Location in the Narratives Of Tuluyhan Ugurlu

in: Media Critiques 2011 Broken Grounds 1 Mass Communication and Transformation, Can Bilgili, Editor, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofija, pp.350-365, 2012

Karartma Geceleri Filminde Devlet Erkinin Eleştirisi ve Bireysel Özgürlük Sorunsalı-Romanla Karşılaştırmalı Olarak

in: Medya Eleştirileri 2009: Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi, N. T. Akbulut, C. Bilgili, Editor, Beta, İstanbul, pp.121-137, 2009

Karşı Pencere Filminde Söylem Analizi

in: Medya Eleştirileri 2009 Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi, Can Bilgili,Nesrin Tan Akbulut, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.349-367, 2009

Jacques Derrida ve Yapısökümünü Anlamak

in: Medya Eleştirileri 2007 Gerçeğin Dışındakiler, CAN BİLGİLİ, Editor, İstanbul, Beta Basım A.Ş, pp.97-123, 2007

Ulusallık ve Evrensellik Arasında Modern Toplumun Mobilite Kimlikleri ve Yeni Kimlik Arayışları: ”Herkes Kendi Evinde” Filminde Kimlik Sorunsalı

in: Medya Mercek Altında, Nesrin Tan Akbulut,Eda Balkaş, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.200-220, 2006

İllüzyon Hayatlar

in: Medya Eleştirileri, Can Bilgili, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.200-210, 2005

Metrics

Publication

52

Thesis Advisory

24

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals