Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Rekabet Hukukunda Yasaklanan Faaliyetler Ve Rekabet Kurulunun 9/12/2004 Tarih ve 04-78/1115-282 sayılı Telekom’xxa İlişkin Önaraştırma Kararının Düşündürdükleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Armağan Özel Sayısı, ss.323-364, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma, İnceleme ve Denetleme Hakkı

Prof. Dr. Nuri Çelik’xxe Armağan, cilt.2, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı

Prof. Dr. Ali Bozer’xxe Armağan, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vakıf Çeşitleri ve Ticari İşletme İşleten Vakıfların Tacir Sıfatı

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Şakir Berki’xxye Armağan, cilt.5, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konkordato Hukuku

ICONASH, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

Karşılıksız Çek

ICONASH, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri