Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Studies on goat hydroxyapatite/commercial inert glass biocomposites

JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY, cilt.55, no.55, ss.697-702, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An innovative approach study ”Health students example”

SHS Web of Conferences Issue, cilt.37, ss.1-9, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Smoking of health students ”State and Foundation University Example”

SHS Web of Conferences, cilt.37, ss.1-10, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Vocational School Students Attitudes Toward Computer Technology Marmara University Sample

SHS Web of Conferences, cilt.26, ss.1-7, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Radyoloji Çalışanlarının Radyasyondan Korunmayla İlgili Bilgi Seviyeleri “İstanbul İli Örneği”

Türkiye Klinikleri, Türkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine, cilt.3, ss.19-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde İş Koşulları Memnuniyeti“Radyoloji Çalışanları Örneği”

Türkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine, İÇ HASTALIKLARI, cilt.3, ss.26-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the Communication Skills of University Students by Sociodemographic Features

SHS Web of Conferences., ss.1-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge Status of X-Ray Department Managers of Istanbul Private Hospitals about Hospital Accreditation

SHS Web of Conferences., ss.1-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KADIN ÇALIŞANLARDA KARİYER ENGELLERİ: RADYOLOJİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.6, ss.85-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’daki Kamu Hastanelerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Genel Profili

JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY, cilt.6, ss.542-552, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ SAĞLIK ÖRNEĞİ

Medical Sciences, cilt.13, ss.43-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyoloji Yöneticilerinin İş Doyumu“Özel Hastane Örneği”

Turkiye Klinikleri J, cilt.201710, ss.525-530, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Eğitimin Önemi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eğitiminde Yeni Trend ”Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Örneği”

Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics, cilt.201710, ss.531-544, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Hastanelerde Yaşam Kalitesi“Radyoloji Yöneticileri Örneği”

Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics, cilt.10, ss.512-518, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyoloji Bölümlerinde Fazla Tetkik İsteme ve Tekrar Oranları ”Kamu Örneği”

Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics, cilt.10, ss.519-524, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞAM KALİTESİ NİN SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEMETEKNİKLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.5, ss.146-154, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA LİDERLİK TARZLARI İŞ TATMİNİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK MODELİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.6, ss.50-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıkta İletişim ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.4, ss.15-33, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

X Işınlarının Farklı Alanlarda Kullanımı

Mavi Gezegen Dergisi, ss.48-53, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Radyoloji Teknikerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Türk Radyoloteknoloji Dergisi, ss.19-24, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Radyoteknoloji ve Eğitim

Türk Radyoloteknoloji Dergisi, ss.11-15, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar