General Information

Institutional Information: Vocational School Of Health Services, Medical Services And Techniques Department, Medical Imaging Techniques

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

1

Citation (Scopus)

15

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

2

Project

12

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

Nuran Akyurt 1996 yılında Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Radyoloji de Yüksek Lisans, 2007 yılında da İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon da Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1984-1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bilgisayarlı Tomografi ve MR ünitelerinde radyoloji teknikeri ve sorumlu tekniker olarak görev almıştır. 1988-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalın da sorumlu uzman tekniker olarak çalışmalarını yürütmüştür. 1991 yılı itibari ile akademik kadroya atanmış olup Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümünde Öğretim Görevlisi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. 1993 – 1998 yılların da Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Müdür Yardımcılığı görevini yapmıştır.

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 1999-2014 yılları arasında Radyoloji Bölüm Başkanlığı, 2000 – 2001 MYO Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür.

2011 – 2015 Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Avrupa Projeler Koordinatörlüğü görevi, 2014-2018 yılları arasında da Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Koordinatörlüğü, 2016-2021 yılları arasında da Üniversiteye bağlı Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü (kurucu öğretim üyesi) danışmanlık görevlerini yapmıştır. 2009 yılında Öğretim Üyesi Geliştirme Programı Bursu ile Eastbourne College- Birleşik Krallık’da misafir akademisyen olarak bulunmuştur.

Doç. Dr. Nuran Akyurt 2022 yılında Sağlık Yönetimi Doçenti olmuştur. Halen MÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Hastanelerde radyoloji ünitelerindeki saha deneyimi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmesi alanlarında görev aldığı projeler, yayınlanmış kitapları ve yapmış olduğu akademik çalışmalar ile mesleki alandaki ilkleri yapmıştır.

Radyoloji Eğitiminde Sanal Gerçeklik projesi ile G4A Turkey 2020’ye seçilen 9 girişimden birisi olmuş ve hızlandırma programın çerçevesinde almış olduğu desteklerle RSG ürün geliştirmesi sürdürmüştür.

2021 yılında M.Ü Teknopark ’da RSG Bilgi Teknolojileri Sağlık ve İnovasyon Ltş. kurucu ortağı ve genel müdür olarak çalışmaktadır. 2022 yılında Radyoloji Eğitiminde Sanal Gerçeklik proje yürütücüsü olarak KOSGEP İleri Girişimci Destek Programı tarafından fonlanmıştır.

Doç. Dr. Nuran Akyurt 2016 yılı-halen Meme sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, sosyal- psikolojik destek vermek, yaşam kalitesi ve süresini uzatmak, bilimsel proje ve sosyal etkinliklerle ülke tıbbına ve insanına hizmet götürmek amacı ile kurulan ve faaliyetini sürdüren Meme Sağlığı Derneğin (MEMEDER)’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerde yürütücü ve danışmanlık görevlerini yapmaktadır.  Hastane Akreditasyonu, Sağlıkta Sanal Gerçeklik Uygulamaları konularında bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Evli olup Ercüment, Erem’in annesidir.