Genel Bilgiler

Biyografi

İstanbul 1964 doğumlu olup ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalında tamamlamıştır. 

1994 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış olup halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Doçentlik ve Profesörlük ünvanını İletişim Bilimleri alanından almıştır. Bu alanda yayınlanmış 5 özgün 3 edit kitabı ve çok sayıda ulusal ya da uluslararası makale, kitap bölümü, bildiri gibi yayınları mevcuttur.  

 

Kurum Bilgileri

Birim
İletişim Fakültesi
Bölüm
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı