Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kıdem Tazminatı Fonu Kanunu Yine Çıkmayacak

Yaklaşım, cilt.27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emekli Olduktan Sonra Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Yaklaşım, cilt.27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7036 Sayılı Kanun Değişiklikleri Sonrasında İş Güvencesi Hükümleri

Yaklaşım, cilt.27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Normal Çalışma Süresi ve Özelliği Olan İşlerde Çalışma Süresi

YAKLAŞIM, cilt.26, ss.129-133, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süresi Belirsiz İş Sözleşmesinin Feshi ve Yeni İş Arama İzni

Yaklaşım, cilt.26, ss.133-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Ödenecek mi?

Yaklaşım, cilt.26, ss.117-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Meseleler

Yaklaşım, cilt.26, ss.128-132, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sözleşmenin İşçi Tarafından Haklı Sebeple Derhal Feshi

Yaklaşım, cilt.26, ss.132-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terör Örgütü Üyesi Olduğundan Şüphelenilen İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yaklaşım, cilt.26, ss.149-152, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Mevsimlik İşçiler

Yaklaşım, cilt.26, ss.121-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arabuluculuk İş Uyuşmazlıklarına Çözüm Olacak mı?

Yaklaşım, cilt.26, ss.238-241, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Borçlanması Üzerine

Yaklaşım, ss.143-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşçinin Rekabet Etmeme ve Sır Saklama Borcu

Yaklaşım, ss.150-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşçinin Haftalık Dinlenme Hakkı Kalktı mı?

Yaklaşım, ss.109-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıdem Tazminatı Fonu Değil “Kıdem Tazminatı Garanti Fonu” Kurulmalıdır!

Yaklaşım, ss.123-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yargıtay’dan Mobbing Konusunda Önemli Bir Karar

Yaklaşım, ss.119-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşçi Ücretinin Haczi

Yaklaşım, ss.121-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emeklilik Sebebiyle Ödenecek Kıdem Tazminatı Konusunda Bazı Meseleler

Yaklaşım, ss.141-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi

Yaklaşım, ss.140-143, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel Emeklilik Sistemine Devlet Katkısı ve Otomatik Katılım

Yaklaşım, ss.121-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu

Tıp Hukuku Dergisi, cilt.6, ss.241-253, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Son Gelişmeler

Toprak İşveren Dergisi, ss.18-21, 2016 (Hakemsiz Dergi)

İşçinin Ücretinin Düşürülmesi ve Yargıtay Uygulaması

Yaklaşım, ss.121-128, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancıların Çalıştırılması Konusundaki Yeni Esaslar

Yaklaşım, ss.133-136, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıdem Tazminatı Fonu Kurulabilir mi

Mali Çözüm, ss.13-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahçenizde Elma Toplayan İşçi Ağaçtan Düşerse

Yaklaşım, ss.111-115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Müdür Konumunda Çalışan İşçinin İş Hukuku Bakımından Durumu

Yaklaşım, ss.90-92, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçici İş İlişkisinde 6715 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

Yaklaşım, ss.110-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyerindeki Ayırımcılığa ve Mobbinge Yüksek Para Cezaları Geldi

Yaklaşım, ss.111-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşkur İşbaşı Eğitim Programındaki Değişiklikler

Yaklaşım, ss.148-153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evlenelim Çoğalalım Düzenlemeleri

Yaklaşım, ss.162-166, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denemesi Bedava Değil

Yaklaşım, ss.130-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süresi Belirsiz Sözleşmenin Eshinde İşçinin Yeni İş Arama İzni

Yaklaşım, ss.136-139, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın İşçilerin Hakları ve Korunması

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.148-152, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigortasız Çalıştırılanlar İçin Son Çare Hizmet Tespiti Davası

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.122-126, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşçi Miktarını Kesin Olarak Bilemediği Alacaklarını Dava Edebilir mi

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.253-256, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkına İlişkin Bazı Meseleler

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.124-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Part Time Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.118-120, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6645 Sayılı Kanunla Gelen İş Kanunu Değişiklikleri

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.116-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşçinin Görev Yerinin Değiştirilmesi Mümkün müdür

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.131-134, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıdem Tazminatında Kıdemin ve Tazminatın Hesaplanması

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.146-152, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum ve Süt İzninde İşçi ve Memur Kadınlar Arasında Eşitsizlik Var

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.137-139, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yargıtay Kararları Işığında Çalışma Belgesi ve İbraname

YAKLAŞIM, cilt.23, ss.132-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanser Tedavisi ve Sosyal Güvenlik Sistemimiz

YAKLAŞIM, ss.131-132, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadının Sosyal Güvenliği Yok

MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, cilt.0, ss.179-188, 2012 (Hakemsiz Dergi)

GSS Bir Sigorta Değil Sağlık Vergisidir

MESS Mercek, cilt.0, ss.1, 2012 (Hakemsiz Dergi)

4 b liliğe Veda Ya Da İsteyene Hem 4 a Hem 4 b

MESS Sicil İş hukuku Dergisi, cilt.0, ss.215-220, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Prim İndirimi Genelgesi Kanunu Aşıyor

MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, cilt.0, ss.249-252, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Sosyal Sigortalarca Karşılananlar Dışında Kalan Zararların İşverene Ödetilmesi İlkesi

MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, cilt.0, ss.226-229, 2009 (Hakemsiz Dergi)

SGK Bizi Gözetliyor

MESS Sicil İş Hukuku Dergisi,, cilt.0, ss.174-180, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Yıllık izin sürelerinde kısa vadeli sigorta primi kesilir mi

Yaklaşım, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigortalı Mıyız İp Cambazı Mı

MESS İş Hukuku Dergisi, cilt.0, ss.158-163, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı

Çalışma ve Toplum Dergisi, cilt.2, ss.11-29, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Sosyal Güvenlik Düzeni Acaba Kimi Memnun Edecek

MESS Mercek, cilt.0, ss.1, 2008 (Hakemsiz Dergi)

SSK lıların Adı 4 a lı Oldu

MESS Mercek, cilt.0, ss.1, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Toplu İşçi Çıkarmada Dikkat Edilecek Hususlar

Yaklaşım, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4447 Sayılı Kanunla Yapılan Bir Sosyal Güvenlik Reformu Değildir

Basisen Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası Dergisi, ss.14-17, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Dünyada ve Türkiye de İssizlik Sİgortası

Çimento İşveren DErgisi, cilt.6, ss.8-14, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Son Teşmil Kararları Hakkında Düşünceler

İş Hukuku Dergisi, cilt.1, ss.589-593, 1991 (Hakemsiz Dergi)

Sosyal Sigortalarda Hizmet Borçlanması

Marmara Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.685-712, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada ve Türkiye’de Emeklilik Yaşı Uygulamaları

İktisat ve Maliye, cilt.33, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İşverenin İşçiyi Koruma Borcu

International Congresss of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2018, ss.911-920

TÜRK İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞÇİLERİN HAKLARI VE YARGITAY UYGULAMASI

16.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ÇİMKENT, Kazakistan, 4 - 06 Eylül 2018

İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ TÜRKİYE İŞ KURUMU NUN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 22 – 23 Ağustos 2016, Gostivar, Makedonya, 22 - 23 Ağustos 2016, ss.572-578

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu

Emeğin Hukuku Kurultayı, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2015, ss.247-278

TÜRK HUKUKUNDA KIDEM TAZMİNATI VE VERGİLENDİRİLMESİ

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Ekim 2015, ss.1-12

Korumalı İşyerleri Türkiye ve Macaristan Uygulaması Sheltered Workshops Turkey And Hungary Application

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongres, Kaposvar, Macaristan, 25 - 30 Ağustos 2015, ss.853-864

Kazanılmış Haklar Bağlamında Uzun Vadeli Sigortalar ve 5510 Sayılı Yasa Uygulamasında Çıkacak Sorunlar

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler Sempozyumu” İstanbul Barosu- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul., İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2007

Kazanılmış Haklar Bakımından Yeni Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Semineri, Kamu İşverenleri Sendikası Ankara, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2006

Sosyal Güvenlik Reformu Çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu nun Yeniden Yapılanması Hakkında Rapor

Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyetinin 13. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, 8-9 Ocak l997 Ankara, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Ocak 1995, ss.240-261

Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtayın l993 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1993, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1994, ss.185-202

Sosyal Sigorta Türleri Açısından Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Sosyal Sigorta Türleri Açısından Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1993

Sosyal Güvenliğin Finansmanı

Sosyal Güvenlik Kurultayı, Türkiye İşçi Emeklilikleri Cemiyeti Yayını, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Ocak 1992, ss.67-79

Emeklilik Mevzuatından Kaynaklanan Sorunlar

İşçi Emeklilerinin Sosyal Güvenlik Sorunları Sempozyumu, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Yayını, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Ocak 1991, ss.61-76

Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Primler Açısından Yargıtayın l989 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1989, (İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi Yayını, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1991, ss.189-201

Banka ve Sigorta Şirketleri Sandıklarının Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Durumu ve Sandıkların SSK na Devri Sorunu

Sosyal Güvenlik ve Banka-Sigorta Şirketleri Sandıkları ve Uygulamadaki Sorunları Sempozyumu,Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Mart 1990, ss.115-125

Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Primler Açısından Yargıtayın l988 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1988, (İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi Yayını), Ankara, Türkiye, 1 - 03 Ocak 1990, ss.206-231

Sosyal Sigortalarda Emekliliğe Hak Kazanma Koşullarına İlişkin Bazı Sorunlar

Marmara Üniversitesi ile Personel Yöneticileri Derneği’nin Düzenlediği Emeklilik Sorunları Seminerine Sunulan Tebliğ, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 1989

Kitap & Kitap Bölümleri

Genel Gerekçeleriyle Notlu İş Hukuku Mevzuatı

Beta Basıkm Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2017

Meslek Yüksekokulları için Genel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2017

Sosyal Sigortalar Uygulaması

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2017

Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu

Parametre Eğitim Yayıncılık Yaklaşım Yayınları İstanbul Temsilciliği, Ankara, 2015