Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OSMANLI HUKUKUNDA DEFİNELERİN MÜLKİYETİ VE VERGİLENDİRİLMESİ / POSESSION AND TAXATION OF TREASURE TROVES IN OTTOMAN LAW

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.5981, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Arşiv Vesikaları Işığında Klasik Devir Osmanlı HukukundaDefinelerin Hukukî Statüsü

III. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2018