General Information

Institutional Information: Institute Of Social Sciences

Metrics

Publication

2

Biography

1993 İstanbul doğumluyum. İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi'nden mezun oldum (2010). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisans (2015), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans (2018) dereceleri aldım. 2019'dan itibaren aynı kurum ve anabilim dalında doktora öğrenimi görmekteyim. Ders aşamasını ve akabinde doktora yeterlik imtihanını başarıyla tamamladıktan sonra tez önerimi sundum (2021). Halihazırda Osmanlı Devleti'nde Eski Eserlerin (Asar-ı Atika) Hukuki Rejimi hakkında doktora tez çalışmalarıma devam etmekteyim.