Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı 

1964 yılında Konya'da doğdu. Babası Hacıveyiszade Mustafa Efendi'nin torunu Ahmet Ziya Bey, annesi Konya'nın ilk sakinlerinden Atçekenlerden Sevim Hanım’dır. İlkokul eğitimini Meram'da tamamlayan Küçükaşcı, Konya'nın meşhur kıraat hocalarından İsmail Ketenci Hoca Efendi'den Kur'an‐ı Kerim dersleri almaya başladı ve 1977'de başladığı hıfzını 1979'da tamamladı.

Konya İmam Hatip Lisesi’nden 1985'te mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. 1990'da İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Tarihi alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Haziran 1991'de Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Kasım ayında araştırma yapmak ve Arapça bilgisini geliştirmek amacıyla Medine‐i Münevvere'ye gitti. 1992 yılı haccını ifa ettikten sonra İstanbul'a döndü. Eylül 1993'te Prof. Dr. Mustafa Fayda yönetiminde “Emevîler Döneminde Medine” adlı tezle yüksek lisansını bitirdi. 1 Kasım 1996'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi bölümüne öğretim görevlisi olarak tayin oldu. 28 Temmuz 1999'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Mustafa Fayda danışmanlığında “Cahiliye'den Emevîler'in Sonuna Kadar Haremeyn” adlı tezle doktor oldu.

2002 yılında Marmara Üniversitesi Fen‐Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı bölümde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Küçükaşcı, erken dönem İslam Tarihi ve medeniyeti, Ortaçağda şehir, Arap kaynaklarında Türk imajı ve Haremeyn tarihi üzerine çok sayıda makale kaleme aldı. 1996'dan beri Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde müellif‐redaktör olarak görev yapan Küçükaşcı'nın bugüne kadar toplam 76 maddesi yayımlandı. Bir dönem İstanbul Türbeler Müzesi Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 2016 yılından beri Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı vazifesini sürdürmektedir.

 

Kurum Bilgileri

Birim
Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

İletişim