Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hasköy Tersanesi Çalışanlarının Hasta Kayıtlarına Göre Sağlık ve İş Güvenliği Profili

Uygulamalı ve Teorik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.42-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kuruluşu

İktisat ve Toplum, ss.25-29, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Yabancı Sermayeli İmtiyazlı Şirketlerde İşgücünü Türkleştirme Uygulamaları 1923 1930

Tarih ve Toplum-Yeni Yaklaşımlar, ss.61-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentleşme Kentiçi Ulaşım İstanbul ve Şirket i Hayriye nin Kuruluşu

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.53-113, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Milli” Ekonomi ve İzmir İktisat Kongresi

İktisat ve Toplum, ss.39-42, 2017 (Hakemsiz Dergi)

II DÜNYA SAVAŞI ERTESİ ABD DEN GEMİ ALIMI VEZİNCİRKIRAN KOMİSYONU NUN FAALİYETLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.189-216, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara ya Demiryoluyla Göçler ve İskan Siyaseti 1890 1910

Ankara Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1930 LARDA İKTİSADİ DEVLETÇİLİK ŞİLEPÇİLİĞİN GELİŞMESİ VE SOSYETE ŞİLEP T A Ş NİN KURULUŞU

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.13, ss.27-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1930 larda İktisadi Devletçilik Şilepçiliğin Gelişmesi ve Sosyete Şilep T A Ş nin Kuruluşu

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.13, ss.27-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II Meşrutiyet ten Erken Cumhuriyet e Milli İktisadın Sürekliliği ve İzmir İktisat Kongresi

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.127-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II Meşrutiyet ten Erken Cumhuriyet e Milli İktisadın Sürekliliği ve İzmir İktisat Kongresi

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, cilt.9, ss.127-142, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Sermayeli İmtiyazlı Şirketlerde İşgücünü Türkleştirme Uygulamaları (1923-1930)

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, sa.7, ss.61-99, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyetin İlk Yıllarında İş Dünyasının Profili

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.19, ss.62-75, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet in ilk yıllarında iş dünyasının profili

İktisat İşletme ve Finans, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Milli Sanayi Birliği

Toplumsal Tarih, ss.18-23, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Barker Raporu

75 Yılda Çarklardan Chiplere, cilt.1, ss.45, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Ekonomisinin 75 Yıllık Serüveni

Finans Dünyası, cilt.1, ss.39-61, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Dış Borçları ve 1875 Moratoryumu (6 Ekim 1875)

Tarih ve Toplum Dergisi, ss.51-56, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şirket-i Hayriye’xxnin Gayrimüslim ve Yabancı Kaptan ve Çarkçıları

Uluslararaıs XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

Girişimci, İşadamı ve Profesyonel Yönetici Hatırat-Biyografi ve Otobiyografilerinin İktisat ve İşletme Tarihi Kaynağı Olarak Değeri ve Önemi

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Bandırma, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.356

The Cost of Living during the First World War and Struggle Instruments

International Symposium: Military Affairs and Welfare in the Late Ottoman Empire, Tokyo, Japonya, 28 Temmuz 2018

Zincirkıran Komisyonu ve Tarih Yazımında Telgraf Yazışmaları

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Tarih Yazımında Efemera Malzemesi ve Gemi Kumpanyaları Afişlerinin Kullanımı

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

İnsanlığın Ortak Doğal ve Kültürel Mirası “Türk Boğazları” ve Bu Mirasa İlişkin Sorumluluklarımız

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’xxnün düzenlediği Mavi Büyüme ve Türk Boğazlar Sistemi’nde Deniz Taşımacılığı Konulu Avrupa Birliği MARINA Projesi, Mobilizasyon ve Karşılıklı Öğrenme Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 07 Şubat 2018

Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ekonomisi ve Denizcililiğin Ekonomi-Politiği

Koç Üniversitesi Denzicilik Forumu’xxnda Konferans, İstanbul, Türkiye, 31 Ocak 2018

Türkiye’de İktisadi Devletçiliğin Eğitime Yansıması: İÜ İktisat Fakültesi’nin Kuruluşu

Eğitimde Yeni Ufuklar Uluslararası Konferansı (INTE 2017)/INTE 2017-International Conference on New Horizons in Education. 16-20 Temmuz 2017 Berlin, 16 Temmuz 2017

Hasta Kayıt Defterlerine Göre Hasköy Tersanesi Çalışanlarının Sağlık ve İş Güvenliği Profili

Uluslararası 9. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu (4-5 Mayıs 2017) İstanbul Üniversitesi, 4 - 05 Mayıs 2017

İktisat Tarihi Yazımında Yeni Bir Kaynak Banka Teftiş Raporları ve Raporlarda Öne Çıkanlar Taşrada Yolsuzluklar ve Kırsal Ekonomi

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi/IX. International Congress on Knowledge, Economy&Management, 23 Haziran 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Kurum ve Sektör Tarihi, İş İnsanı ve Yönetici Hatırat, Biyografi ve Otobiyografilerinin İktisat ve İşletme Tarihi Kaynağı Olarak Değeri ve Önemi

Kurum ve Sektör Tarihi, İş İnsanı ve Yönetici Hatırat, Biyografi ve Otobiyografi Kitapları Bibliyografyası (1932-2018), Rifat N. Bali,Murat Koraltürk,Akansel Yalçınkaya, Editör, Libra Kitap, İstanbul, ss.11-34, 2019

The Zincirkıran Commission: Turkey’s First Contact with the United States After the Second World War

An Approach to Globalization from Different Perspectives, Bada Erdoğan, Editör, Nova Science Pub Inc, New-York, ss.103-124, 2018

”1959’dan 1980’e”

Bir Gençlik Liderinin Anıları 1959-1974, Önder Derya, Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.257-274, 2018

Bir Gemi Kazası ve Kabotajı Yeniden Düşünmek

Güncel Tartışmalar Işığında Lozan, , Editör, Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul, ss.71-88, 2017

Lozan antlaşması’xxnın Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etki ve Sonuçları

Güncel Tartışmalar Işığında Lozan, , Editör, Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul, ss.63-68, 2017

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSADİ VE SOSYAL TARİHİ KAYNAĞI OLARAK NOTER KAYITLARI

NURAN YILDIRIM ARMAĞAN KİTABI TIP TARİHİNİN PEŞİNDE BİR ÖMÜR, HAKAN ERTİN- M. İNANÇ ÖZEKMEKÇİ, Editör, BETİM KİTAPLIĞI, İstanbul, ss.547-590, 2016

Ekonominin Türkleştirilmesi Uygulamaları

1915 Siyaset Tehcir Soykırım, Adanır Fkret, Özel Oktay, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.580-593, 2015

Enerji Dolu 80 Yıl

Turcas Kültür Yayınları, İstanbul, 2013

101 Gemi

İDO, İstanbul, 2008

Türkiye’de Liberal İktisadi Düşünce

Türkiye’de Modern Siyasi Düşünce, ”Liberalizm”, , Editör, İletişim Yayınları, ss.316-355, 2005

Türkiye’de Liberal İktisadi Düşünce

Türkiye’de Modern Siyasi Düşünce, , Editör, İletişim, İstanbul, ss.316-355, 2005

Osmanlı Devleti’nde Şirketleşme, İlk Anonim Şirket ve Borsanın Kuruluşu

OSMANLI, Eren, Güler,, Editör, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, ss.442-448, 1999

Osmanlı Devleti'nde Şirketleşme, İlk Anonim Şirket ve Borsanın Kuruluşu

Osmanlı, KEMAL ÇİÇEK-CEM OĞUZ, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.443-448, 1999

Türkiye Ekonomisinde Bir Öncü Sümerbank

Creative Yayıncılık, İstanbul, 1997

Sumerbank In the Vanguard of Turkish Economy

Creative Yayıncılık, İstanbul, 1997

Şirket-i Hayriye'nin Kurucu ve İlk Hissedarları

İstanbul Armağanı 2 Boğaziçi Medeniyeti, Armağan, Mustafa,, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, ss.257-278, 1996

Ansiklopedide Bölümler

Nazilli Basma Fabrikası

Atatürk Araştırma Merkezi, ss.1, 2020

Karabük Demir Çelik İşletmeleri

Atatürk Araştırma Merkezi, ss.1, 2020

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)

Atatürk Araştırma Merkezi, ss.1, 2020