İktisat Tarihi Yazımında Yeni Bir Kaynak Banka Teftiş Raporları ve Raporlarda Öne Çıkanlar Taşrada Yolsuzluklar ve Kırsal Ekonomi


KORALTÜRK M.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi/IX. International Congress on Knowledge, Economy&Management, 23 Haziran 2011