Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2000 - Devam Ediyor Toplumsal Tarih

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2020 Osmanlı Mirası Araştırmaları dergisi

  Diğer Dergiler

 • Nisan 2020 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Kasım 2019 YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2018 İNSAN & TOPLUM

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2018 OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2018 JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2018 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2016 British Journal Of Middle Eastern Studies

  SSCI Kapsamındaki Dergi