Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İstanbul Milli Sanayi Birliği

Toplumsal Tarih , pp.18-23, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Barker Raporu

75 Yılda Çarklardan Chiplere , vol.1, pp.45, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beykoz İspirto Fabrikası

Beykoz Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 December 2019

Şirket-i Hayriye’xxnin Gayrimüslim ve Yabancı Kaptan ve Çarkçıları

Uluslararaıs XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 29 - 30 April 2019

Girişimci, İşadamı ve Profesyonel Yönetici Hatırat-Biyografi ve Otobiyografilerinin İktisat ve İşletme Tarihi Kaynağı Olarak Değeri ve Önemi

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Bandırma, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.356 Sustainable Development

The Cost of Living during the First World War and Struggle Instruments

International Symposium: Military Affairs and Welfare in the Late Ottoman Empire, Tokyo, Japan, 28 July 2018

Zincirkıran Komisyonu ve Tarih Yazımında Telgraf Yazışmaları

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018

Tarih Yazımında Efemera Malzemesi ve Gemi Kumpanyaları Afişlerinin Kullanımı

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018

İnsanlığın Ortak Doğal ve Kültürel Mirası “Türk Boğazları” ve Bu Mirasa İlişkin Sorumluluklarımız

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’xxnün düzenlediği Mavi Büyüme ve Türk Boğazlar Sistemi’nde Deniz Taşımacılığı Konulu Avrupa Birliği MARINA Projesi, Mobilizasyon ve Karşılıklı Öğrenme Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 07 February 2018

Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ekonomisi ve Denizcililiğin Ekonomi-Politiği

Koç Üniversitesi Denzicilik Forumu’xxnda Konferans, İstanbul, Turkey, 31 January 2018

Türkiye’de İktisadi Devletçiliğin Eğitime Yansıması: İÜ İktisat Fakültesi’nin Kuruluşu

Eğitimde Yeni Ufuklar Uluslararası Konferansı (INTE 2017)/INTE 2017-International Conference on New Horizons in Education. 16-20 Temmuz 2017 Berlin, 16 July 2017

Hasta Kayıt Defterlerine Göre Hasköy Tersanesi Çalışanlarının Sağlık ve İş Güvenliği Profili

Uluslararası 9. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu (4-5 Mayıs 2017) İstanbul Üniversitesi, 4 - 05 May 2017

İktisat Tarihi Yazımında Yeni Bir Kaynak Banka Teftiş Raporları ve Raporlarda Öne Çıkanlar Taşrada Yolsuzluklar ve Kırsal Ekonomi

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi/IX. International Congress on Knowledge, Economy&Management, 23 June 2011 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Odağımız İnsan Sağlığı: Geçmişten Geleceğe Sanofi Türkiye

Özgencil Yayıncılık Tanıtım Organizasyon A.Ş., İstanbul, 2022

Şirket-i Hayriye'nin Gayrimüslim ve Yabancı Çalışanlarının Sicil Kayıtları Hakkında Bir Araştırma

in: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Süreklilik ve Değişim: Zafer Toprak Armağanı, Alkan Mehmet Ö., Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.145-226, 2022

Erken Cumhuriyet Yıllarında Antalya'da Deniz Ulaşımının Sorunları

in: Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi, ŞİMŞEK TOUATI FATMA, Editor, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi, İstanbul, pp.323-346, 2022

Cumhuriyet Döneminde İnşa Edilen İlk "Milli" ve "Yerli" Gemi: Gölcük

in: Türkiye'nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.367-375, 2021

Cumhuriyet Döneminde İnşa Edilen İlk ‘Milli’ ve ‘Yerli’ Gemi: Gölcük

in: Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.367-375, 2021

Erken Cumhuriyet Döneminde (İkinci Dünya Savaşı'na kadar) Devlet, Ekonomi ve Yerli Girişimciler

in: Türkiye'de Özel Girişimciliğin Gelişimi ve İş İnsanlarının Ağzından "Başarı" Hikayeleri (1930'lardan 1960'lara), Rıfat Bali - Murat Koraltürk, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.21-58, 2021 Sustainable Development

Kurum ve Sektör Tarihi, İş İnsanı ve Yönetici Hatırat, Biyografi ve Otobiyografilerinin İktisat ve İşletme Tarihi Kaynağı Olarak Değeri ve Önemi

in: Kurum ve Sektör Tarihi, İş İnsanı ve Yönetici Hatırat, Biyografi ve Otobiyografi Kitapları Bibliyografyası (1932-2018), Rifat N. Bali,Murat Koraltürk,Akansel Yalçınkaya, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.11-34, 2019

The Zincirkıran Commission: Turkey’s First Contact with the United States After the Second World War

in: An Approach to Globalization from Different Perspectives, Bada Erdoğan, Editor, Nova Science Pub Inc, New-York, pp.103-124, 2018

”1959’dan 1980’e”

in: Bir Gençlik Liderinin Anıları 1959-1974, Önder Derya, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.257-274, 2018

Lozan antlaşması’xxnın Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etki ve Sonuçları

in: Güncel Tartışmalar Işığında Lozan, , Editor, Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul, pp.63-68, 2017

Bir Gemi Kazası ve Kabotajı Yeniden Düşünmek

in: Güncel Tartışmalar Işığında Lozan, , Editor, Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul, pp.71-88, 2017

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSADİ VE SOSYAL TARİHİ KAYNAĞI OLARAK NOTER KAYITLARI

in: NURAN YILDIRIM ARMAĞAN KİTABI TIP TARİHİNİN PEŞİNDE BİR ÖMÜR, HAKAN ERTİN- M. İNANÇ ÖZEKMEKÇİ, Editor, BETİM KİTAPLIĞI, İstanbul, pp.547-590, 2016

Ekonominin Türkleştirilmesi Uygulamaları

in: 1915 Siyaset Tehcir Soykırım, Adanır Fkret, Özel Oktay, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.580-593, 2015 Sustainable Development

Enerji Dolu 80 Yıl

Turcas Kültür Yayınları, İstanbul, 2013

101 Gemi

İDO, İstanbul, 2008

Türkiye’de Liberal İktisadi Düşünce

in: Türkiye’de Modern Siyasi Düşünce, , Editor, İletişim, İstanbul, pp.316-355, 2005

Türkiye’de Liberal İktisadi Düşünce

in: Türkiye’de Modern Siyasi Düşünce, ”Liberalizm”, , Editor, İletişim Yayınları, pp.316-355, 2005

Osmanlı Devleti’nde Şirketleşme, İlk Anonim Şirket ve Borsanın Kuruluşu

in: OSMANLI, Eren, Güler,, Editor, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, pp.442-448, 1999

Osmanlı Devleti'nde Şirketleşme, İlk Anonim Şirket ve Borsanın Kuruluşu

in: Osmanlı, KEMAL ÇİÇEK-CEM OĞUZ, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.443-448, 1999

Türkiye Ekonomisinde Bir Öncü Sümerbank

Creative Yayıncılık, İstanbul, 1997

Sumerbank In the Vanguard of Turkish Economy

Creative Yayıncılık, İstanbul, 1997

Şirket-i Hayriye'nin Kurucu ve İlk Hissedarları

in: İstanbul Armağanı 2 Boğaziçi Medeniyeti, Armağan, Mustafa,, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.257-278, 1996

Episodes in the Encyclopedia

Nazilli Basma Fabrikası

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1, 2020

Karabük Demir Çelik İşletmeleri

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1, 2020

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1, 2020

Atatürk Anasiklopedisi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2020

Metrics

Publication

77

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

155

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

17

H-Index (TrDizin)

2

Project

3

Thesis Advisory

25

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals