Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’NİN İLAÇ ÜRETMİNİ YERELLEŞTİRME AMACININ HUKUKİ ÇERÇEVESİ

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, cilt.12, sa.47, ss.849-885, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ormanlara İlişkin Küresel Bir Antlaşmanın Yokluğunda Uluslararası Hukukta Ormanların Korunması

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.47-76, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması İçin Güvenli Bölgeler

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.37-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası İnsancıl Hukuk Perspektifinden Vatandaşlık Geleneksel Sonuçların Dönüşümü

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.71, sa.1, ss.1021-1050, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli Görünümleriyle Avrupa Özel Hukuk Kodifikasyonu ÇEVİRİ

M.Ü.H.F. Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.335-352, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boeing Subsidies Dispute

Near East University International Law News, cilt.1, sa.2, ss.9, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Zengin Türkiye Davası ÇEVİRİ

İstanbul Barosu Dergisi, cilt.81, sa.6, ss.2853-2873, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukunda Çocukların Korunmasına İlişkin Düzenlemeler

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.221-241, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitle İmha Silahlarının Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Uluslararası Düzenlemeler

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi - Hukuk Fakültesi Özel, sa.5, ss.21-53, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Soykırım Konusuna İlişkin Kararları

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Ermeni Meselesine İlişkin Değerlendirmeler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 05 Nisan 2018

Alliances of World Cities and Their Role in Achieving Sustainable Development

2nd International Sustainability Congress, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.13-17

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN AREAS: AN INTEGRATED APPROACH

XIV. European Conference on Social andBehavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.33

Legal Education in the 21st Century

MUISC 2017 Young Perspectives To Legal Education In Universities, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2017, ss.11-13

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN SOYKIRIM İDDİALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AİHM NİN PERİNÇEK KARARI BÜYÜK DAİRE 15 EKİM 2015

ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARINA İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan - 26 Mayıs 2016

THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT IN TURKEYAND THE QUESTION OF ITS EFFICIENCY

The Incubator project entitled ‘The Interpretation and Functioning of the Right to Healthy Environment within the Central and Eastern European Region – Legal and Public Policy Frames’, Prag, Çek Cumhuriyeti, 20 Mayıs 2016

Drug Patents in Perspective International Law Eu And Turkey

2nd Pharm. Tech. IAPST International Conference 2014, Kolkata, Hindistan, 17 - 19 Ocak 2014

Sivil Uçak Ticaretinde Sübvansiyonlar Meselesi Boeing ve Airbus Örneği

Askeri ve Sivil Havacılık Açısından Uluslararası Hukuk Sorunları, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2012

THE RIGHT TO ENVIRONMENT IN TURKISH LAW AND JURISPRUDENCE

1st Contemporary Challenges of International environmental Law Conference, Ljubljana, Slovenya, 28 - 29 Haziran 2012, ss.565-580 identifier

DTÖ Uyuşmazlık Çözüm Sisteminde Gelişmekte Olan Ülkeler Türkiye ve Çin Örneği

İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2012, ss.409-420

Kitap & Kitap Bölümleri