Education Information

Education Information

 • 1988 - 1996 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo - Televizyon, Turkey

 • 1985 - 1988 Postgraduate

  Istanbul University, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Pr., Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty of Education, İngilizce Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim

  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

 • 1988 Postgraduate

  Çokuluslu Şirketlerde Halkla İlişkiler

  İstanbul Üniversitesi, Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Pr.

Foreign Languages

 • C1 Advanced English