Education Information

Education Information

 • 1985 - 1988 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1982 - 1985 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1988 Doctorate

  Hizmet işletmelerinde başarı değerleme ve bir uygulama

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1985 Postgraduate

  Yurtiçi ve Yurtdışında Bilim Adamı Yetiştirmede Devletin İzlediği Politikalar ve Öğrenci Birim Maliyetleri

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü