Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seçilmiş Makroekonomik Göstergelerin Döviz Kuru Üzerinde Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.14, ss.99-117, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE EFFECT OF OIL PRICES ON ECONOMIC GROWTH, INFLATION AND STOCK MARKET: AN APPLICATION ON TURKEY ECONOMY

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.12, ss.359-382, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

International Journal of Business and Social Science, cilt.10, ss.72-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki KatılımBankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Social Sciences Research Journal, cilt.8, ss.21-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Davranışlarının Belirleyicileri

Journal of Financial Researches and Studies, cilt.11, ss.163-184, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of Selected Macroeconomic Indicators in BRICS-T Countries

İCOMUS, Isparta, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2020, ss.1-20

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 21 Nisan 2017

The Comparative Study Between Turkish and EU Banks Basel III Requirements

ICSSH2016 International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Makedonya, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.63

Kitap & Kitap Bölümleri

THE EFFECT OF SELECTED MACROECONOMICINDICATORS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS:AN APPLICATION ON BRICST ECONOMIES

COMMUNICATION AND BUSINESS METAPHORS:ACADEMIC EVALUATIONS, Ömer Kürşad TÜFEKÇİ, Editör, SRA Academic Publishing, ss.43-66, 2020

Türkiye’de Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Sınanması

Ekonometrik Uygulamalar, Selahattin Güriş, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.39-60, 2019