Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Davranışlarının Belirleyicileri


Creative Commons License

Aka K. , Arıcan E.

Journal of Financial Researches and Studies, cilt.11, ss.163-184, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 21
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.14784/marufacd.623391
  • Dergi Adı: Journal of Financial Researches and Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.163-184

Özet

Hanehalkı tasarrufları bir ülke ekonomisi için hem yatırım finansman kaynağı hem de makroekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle hanehalkı tasarruf birikimindeki artış önem arz etmekte, bireylerin tasarruf eğilimini etkileyen faktörlerin tespiti ise bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası’ndan elde edilen veriler ile Türkiye’de hanehalkı tasarruf davranışlarının belirleyicileri (1996-2017) incelenmiştir. Kişi başı GSYH, enflasyon oranı ve para arzı modelde yer alan değişkenlerdir. Çalışmanın ekonometrik analiz kısmında ise En Küçük Kareler(EKK) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda kişi başına düşen GSYH, enflasyon oranlarının ve para arzının tasarruf oranları üzerine anlamlı ve olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular incelendiğinde değişkenlerin tamamının tasarruf oranları üzerine ilişkisi, literatürde yer alan çalışmalarla benzerlik göstermektedir